În trimestrul II 2008, investiţiile realizate în economia naţională au fost cu 30% mai mari faţă de trimestrul II 2007, iar în semestrul I 2008, investiţiile realizate au fost cu 31,8% mai mari faţă de semestrul I 2007.

Valoarea investiţiilor realizate în economia naţională în trimestrul II 2008, comparativ cu trimestrul II 2007, a înregistrat o creştere cu 6,478 miliarde lei preţuri curente.

Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: alte cheltuieli (+45,2%), lucrări de construcţii noi (+ 34,8%) şi utilaje inclusiv mijloace de transport (+ 23,8%).

Comparativ cu trimestrul II 2007, în trimestrul II 2008 se constată o scădere a ponderii utilajelor ( inclusiv mijloace de transport ) în total investiţii cu 4,1 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor în alte cheltuieli a crescut cu 0,7 puncte procentuale şi a lucrărilor de construcţii noi cu 3,4 puncte procentuale.

Investiţiile concretizate în lucrări de construcţii noi, în semestrul I 2008, au însumat 15,883 miliarde lei (48,9 % din total, faţă de 46,9 % în semestrul I 2007), fiind în creştere cu 33,9 % comparativ cu semestrul I 2007. Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au însumat 14,731 miliarde lei (reprezentând 45,4 % din total faţă de 48,2 % în semestrul I 2007) fiind în creştere faţă de  semestrul I 2007 cu 28,2 %.

Ramurile preponderente în care s-au realizat investiţii sunt: industrie; construcţii; comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale; transport, depozitare şi comunicaţii; administraţie publică.

Sursa: INS