Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare, au însumat în primele 11 luni 28,6 miliarde lei, respectiv 5,8% din PIB, faţă de programul asumat pentru întregul an, de 38 de miliarde lei, respectiv 7% din PIB.

Fostul ministru al Finanţelor Publice Gheroghe Pogea a declarat, în luna august, la ultima rectificare bugetară, că investiţiile publice programate pentru 2009 se ridică la 37,9 – 38 de miliarde lei, respectiv peste 7% din PIB.

Din totalul investiţiilor, 21,9 miliarde lei reprezentau resurse interne, 3,7 miliarde lei fonduri preaderare, 8,2 miliarde lei fonduri postaderare şi 4,1 miliarde lei proiecte cu finanţare rambursabilă.

Pe de altă parte, după primele 11 luni, cheltuielile de capital s-au redus cu 12%, la 18,77 miliarde lei.

Mai puţini bani veniţi din impozitul pe profit şi TVA

Ministerul Finanţelor Publice a publicat datele privind execuţia bugetară pentru primele 11 luni, conform cărora bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 29,7 miliarde lei, respectiv 6% din PIB, faţă de un deficit de 36,5 miliarde lei, prevăzut ca obiectiv anual, conform acordului stand – by revizuit, încheiat cu FMI şi UE.

Veniturile bugetului general consolidat cumulate pentru perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie au fost de 143,4 miliarde lei, înregistrând un decalaj de 6% faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent, respectiv 1,5% din PIB, ca urmare, în principal a reducerii încasărilor din impozitul pe profit (-11,3%), precum şi a celor din TVA (-18,2%) şi a taxelor vamale (-32,4%).

O scădere mai moderată au suferit şi contribuţiile de asigurări sociale, cu 1,4%, la 44 de miliarde lei.

Mai mulţi bani din impozitul pe venit şi accize

Reducerile au fost parţial compensate de creşterea încasărilor din impozitul pe venit cu 1,7%, accize cu 13,4%, impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7%.

Cheltuielile bugetului general consolidat s-au cifrat la 173,1 miliarde lei, înregistrând o creştere de 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar se menţin în limitele aprobate, reprezentând 89,3% din prevederile anuale.

Cheltuielile de personal consemnează o creştere de 4,7%, la 43 miliarde lei.

“Cu toate acestea, creşterea fiind în principal consecinţa majorărilor salariale aprobate în a doua parte a anului 2008, din analiza datelor în termeni comparabili rezultă o diminuare a acestora faţă de anul precedent”, se spune într-un comuncat al MFP remis Mediafax.

Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 20,2%, faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent, ca urmare a majorării punctului de pensie în octombrie 2008 şi acordării pensiei sociale minim garantate începând cu luna aprilie 2009.

SURSA: Mediafax