Coordonatorii grupurilor de lucru ai organizaţiei au prezentat priorităţile pe 13 domenii de activitate: Agricultură, Antreprenoriat, Educaţie, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu, Muncă, Sănătate, Servicii Financiare şi Turism, potrivit CDR. Dezvoltarea infrastructurii, predictibilitatea fiscală şi problematica deficitului de forţă de muncă au reprezentat tema principala din discuții.

„CDR a solicitat Guvernului explicaţii tehnice despre cum va proceda cu transferul plăţii contribuţiilor sociale de la angajator la angajat şi a reiterat că susţine reducerea costului muncii cu 4,25 procente, aşa cum este prevăzut în programul de guvernare. CDR a mai sesizat Guvernului că propunerea legislativă de introducere a sistemului privind plată defalcată a TVA va genera dificultăţi de cash-flow majore pentru contribuabilii oneşti şi blocaje operaţionale semnificative pentru toate părţile implicate – trezorerie, instituţii de credit şi ANAF – şi a solicitat consultarea prealabilă a Comisiei Europene şi efectuarea unui studiu de impact profund cu privire la costurile şi beneficiile aferente tuturor părţilor implicate. CDR susţine fără echivoc lupta împotriva evaziunii fiscale, dar în măsură proporţională şi fără a genera povară administrativă suplimentară”, au declarat reprezentanții Coaliţiei pentru Dezvoltarea României. 

Guvernul a fost solicitat de membrii CDR în vederea luării unor măsuri pentru consolidarea fiscală a impozitului pe profit şi TVA şi a reintroducerii plafonării pentru CAS şi CASS, cu scopul de a asigura echitate fiscală persoanelor fizice autorizate şi pentru a creşte salariile nete, cu efect multiplicator în economii şi consum şi în creşterea PIB. 

CDR consideră finalizarea proiectului de infrastructură ca fiind prioritar, în vederea construcţiilor de autostrăzi în execuţie sau contractare, penalizarea constructorilor care nu respectă termenele de execuţie, mergând până la reziliere, implementarea sistemului inteligent de urmărire şi dirijare a traficului, prioritizarea lucrărilor în triunghiul Craiova – Piteşti – Râmnicu Vâlcea.

 

Scopul este de a asigura un trafic comercial rapid şi în siguranţă şi de a promova contractul de tip FIDIC pentru toate lucrările de infrastructură, indiferent de finanţare. Ca urmare, execuţia lucrărilor vor fi deblocate, iar constructori puternici vor fi atrași în România. 

Problema antreprenorilor în dezvoltarea afacerilor este constituită de deficitul de forţă de muncă. Coaliţia susţine deschiderea pieţei muncii extra-comunitare, dar şi programele de repatriere a românilor din diaspora. 
 

Autorităţile vor să introducă mecanismul plăţilor defalcate de TVA de la 1 septembrie, urmărindu-se creşterea nivelului de conformare voluntară a persoanelor impozabile, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat, săptămâna trecută, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP). 

“În Programul de Guvernare 2017 – 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, se prevede introducerea unui mecanism îmbunătăţit de colectare a TVA (split payment) de la 1 septembrie 2017. Prin acest mecanism se urmăreşte creşterea nivelului de conformare a persoanelor impozabile, prin asigurarea resurselor financiare ale acestora pentru plata TVA datorate bugetului de stat, având în vedere că taxa încasată de la clienţi nu mai poate fi direcţionată pentru alte plăţi, ci doar pentru taxa datorată furnizorilor sau bugetului de stat”, se arată în proiect. 

În document se precizează că, prin aplicarea mecanismului plăţilor defalcate de TVA, vor fi stopate fraudele pe care astăzi unii agenţi economici le realizează prin utilizarea TVA în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, având în vedere că TVA nu reprezintă un venit al persoanei impozabile şi ar trebui să aibă doar destinaţia de a acoperi TVA datorată furnizorilor/prestatorilor şi TVA de plată către bugetul de stat. 

Următoarea întâlnire dintre CDR şi Guvernul României este programată pentru data de 7 septembrie 2017.