Rep: Care sunt vehiculele admise în circulația publică pentru care nu există obligativitatea înmatriculării și cum se obține admiterea în circulație a acestora?

E.D.:Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum și vehiculele cu tracțiune animală sunt exceptate de la înmatricularea de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.  Pentru a putea circula pe drumurile publice aceste vehicule se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care, prin compartimentele de specialitate, țin și evidența acestora.

Rep: Prin ce acte normative este reglementată procedura de înregistrare a acestor vehicule la nivelul primarilor?

E.D.:Acestea sunt:

  1. a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare.

În plus, pe pagina de internet la adresa, www.drpciv.ro, la secțiunea „Documente și formulare”, sub-secțiunea „Taxe și formulare” este disponibil un model de „REGULAMENT privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială …”, constituind un real ghid pentru autoritățile administrației publice locale, mai ales că pentru aprobarea acestui regulament, prin hotărâre a consiliului local, necesită avizul consultativ al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Ce pățești dacă nu ai vehiculul înregistrat corect

Rep. Ce atribuții au în acest sens autoritățile publice locale?

E.D.:Conform prevederilor  art. 14 coroborate cu cele ale art. 128 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice înregistrează și țin evidența vehiculelor nesupuse înmatriculării. Pentru aceasta vehiculelor care se înregistrează li se atribuie un număr de înregistrare care se compune din denumirea localității și denumirea abreviată a județului și un număr de ordine.

Rep: Plăcile de înmatriculare și certificatele de înmatriculare ale vehiculelor se execută de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Cum se procedează pentru executarea certificatelor și plăcilor vehiculelor înregistrate de autoritățile locale?

E.D.: Certificatele de înregistrare și plăcuțele de înregistrare ale vehiculelor a căror evidență se ține la nivelul primăriilor, prin compartimente de specialitate, se execută prin unități producătoare specializate care trebuie să dispună de materialele și echipamentele corespunzătoare pentru execuția acestora. Certificatele de înregistrare trebuie să respecte modelul reglementat în Ordinul ministrului administrației și internelor nr 1454/2006, în conținutul acestora fiind obligatorii informații privind autoritate emitentă, titularii certificatului de înregistrare, adresa acestora, număr de înregistrare, data înregistrării, seria șasiu, categoria, marca și tipul vehiculului, seria și numărul documentului.  Totodată, pentru evitarea contrafacerii și în conformitate cu ordinul anterior-menționat, suportul certificatului de înregistrare este din hârtie, cu elemente grafice anti-copiere. Pentru execuția plăcuțelor de înregistrare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006, precum și cele ale modelului Regulamentului de pe site-ul DRPCIV sunt clare, adică:

– fond reflectorizant de culoare galbenă;

– literele și cifrele –  în relief, de culoare neagră

Numărul de înregistrare al vehiculelor se compune din denumirea localității și denumirea abreviată a județului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un număr de ordine format din cifre arabe. Pe lângă rolul de identificare a vehiculelor acestea au și rolul de a face mai vizibile aceste vehicule pe timp de noapte, știut fiind faptul că această categorie de vehicule este mai greu sesizabilă în condiții de vizibilitate redusă.

Rep: Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă aceste proceduri?

E.D.: În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. o) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 198 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, certificatele de înregistrări și plăcuțele de înregistrare care nu respectă prevederile sus-menționate se rețin de către Poliția Rutieră.

Atenție la controale!

Rep: În calitatea dumneavoastră de președinte al Asociației Comunelor din România, dacă ne puteți spune ce demersuri ați întreprins pentru corecta informare autorităților locale și a organelor cu atribuții de control față de respectarea acestor prevederi?

E.D.: Am sesizat Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministrul Afaceri Interne și IGPR – Direcția Rutieră.

Rep: Urmare a acestor demersuri, care a fost răspunsul autorităților competente?

E.D.: Direcția Poliției Rutiere a dispus efectuarea controlului vehiculelor aflate în trafic care au certificat de înregistrare ori plăcuțe de înregistrare care nu corespund prevederilor legale în vigoare, respectiv plăcuțele nu au fond reflectorizant de culoare galbenă, literele și cifrele în relief, de culoare neagră, iar certificatele de înregistrare să aibă forma și dimensiunile prevăzute de ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1454/2006. Această acțiune de control la nivelul național a avut loc în perioada 24 .06 2020 – 01.07.2020 și au fost aplicate 299 de sancțiuni contravenționale, reținute 37 de certificate de înregistrare și retrase 27 de plăcuțe cu numere de înregistrare. Deși sancțiunile par minore prin raportare la numărul vehiculelor supuse înregistrării, aceasta constituie un prim semnal de alarmă edificator pentru colegii primari în vederea depunerii tuturor diligențelor pentru respectarea prevederilor legale, precum și evitării sancționării în continuare a deținătorilor de astfel de vehicule. Consider că s-a făcut un prim pas în verificarea respectării reglementărilor și că este necesară continuarea acestora acțiuni la nivel național.