Noi decizii dure, în plină pandemie de coronavirus. Cei de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au decis noi restricţii pentru Piteşti şi alte câteva localităţi din Argeş.

Noi restricţii pentru mii de români

Începând din 10 aprilie (din noaptea de vineri spre sâmbătă – ora 00.00), în Piteşti şi în alte câteva localităţi cu incidenţă mai mare de 4 cazuri la mia de locuitori sunt valabile timp de 14 zile, în weekend, noi restricţii.

Cetăţenii localităţilor vizate intră mai devreme în case, de la ora 20.00, iar magazinele se închid de la ora 18.00. Sunt prevăzute însă şi alte măsuri.

Hotărârea CJSU NR. 25 din data de 09.04.2021 prevede următoarele:

Art.1. (1) Pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 locuitori şi mai mică de 7,5/1.000 de locuitori se stabilesc următoarele măsuri:

a) Este interzisă circulaţia persoanelor în afară locuinţei/gospodăriei fără restricţii, după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică;

b) Este permisă funcţionarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, până la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică;

în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness; (2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 1 la prezenta hotărare.

Art.2. (1) Pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori se stabilesc următoarele măsuri:

a) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ;

b) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, doar pentru persoanele cazate în aceste unităţi;

c) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi (2) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Este interzisă activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

e) Sunt interzise activităţile în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte ;

f) Pentru operatorii economici prevăzuţi la lit a) şi b), a căror activitate a fost restricţionată sau închisă se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 2 la prezenta hotărare.

Art.3. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din judeţul Argeş, cu excepţia celor prevăzute în Anexa nr.2. (2)

Se permite activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din judeţul Argeş, cu excepţia celor prevăzute în Anexa nr.2. (3)

Se permite activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din judeţul Argeş, cu excepţia celor prevăzute în Anexa nr.2. (4)

Se permit activităţile în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/concerte, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din judeţul Argeş, cu excepţia celor prevăzute în Anexa nr.2. (5)

Măsurile prevăzute la punctele (1) şi (2) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.03.2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, anexa 3, art. 6, pct. 3, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (5) intră în vigoare începând cu data de 10.04.2021 ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. Desfăşurarea activităţii operatorilor economici din judeţul Argeş se va realiza cu respectarea condiţiilor de limitare a răspândirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret numărul maxim de persoane cărora le este permis, simultan, accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafaţa obiectivelor.

Art.5. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităţilor responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

(2) Conducătorii instituţiilor/entităţilor publice din judeţul Argeş vor asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidenţa sancţiunilor prevăzute de lege. Lista UAT-urilor din judeţul Argeş unde incidenţa cazurilor este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori

Sursa foto INQUAM / Alex Nicodim