Institutul Romino-Francez de Administrare a intreprinderilor (IROFAI) organizeaza urmatoarele cursuri de perfectionare:
Managementul afacerilor
· Data iceperii: 23 octombrie 2000
· Pret: 4.000.000 lei
Marketing si tehnici de vinzare
· Data iceperii: 30 octombrie 2000
· Pret: 3.500.000 lei
Standarde contabile internationale
· Data iceperii: 30 octombrie 2000
· Pret: 6.500.000 lei
Gestiune imobiliara
· Data iceperii: 16 octombrie 2000
· Pret: 7.500.000 lei
Gestiune hoteliera si activitati turistice
· Data iceperii: 27 noiembrie 2000
· Pret: 7.500.000 lei
Cursurile sunt concrete si utilizeaza metode pedagogice adaptate:
exercitii practice pornind de la cazuri reale, simulari de gestiune.
Relatii suplimentare la sediul Institutului Romino-Francez de Administrare a Intreprinderilor (IROFAI) din Bucuresti, str. Mihail Moxa 3-5, corp „C”, etj.I, sect.1, sau la tel/fax 211 08 17; tel. 312 35 53, E-mail : [email protected]