Potrivit unui anunţ de atribuire, Curtea de Conturi a României va încheia un contract acord-cadru, în valoare de 4,878 milioane lei, fără TVA, cu firma Sysdom Proiecte SRL pentru achiziţia de computere personale.
Potrivit anunţului de licitaţie se prevede achiziţionarea a minim 100, maxim 1000 computere personale. „Acestea reprezintă cantitatea estimată minimă şi maximă aferentă acordului cadru. Cantitate minimă / maximă care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 100 / 600 buc. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1.444.000 Lei”, confom anuţului de licitaţie.

Curtea de Conturi a organizat licitaţie deschisă, criteriul principal de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, nu s-a organizat licitaţie electronică, contractul fiind finanţat cu bani de la buget.