Potrivit anunțului de licitație, valoarea contractului acord-cadru, valabil 12 luni, este estimată  între 560,000 și  5,600,000 de lei, fără TVA. „Achiziționarea a minim 100, maxim 1000 computere personale. Acestea reprezintă cantitatea estimată minimă și maximă aferentă acordului cadru. Cantitate minimă / maximă care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 100 / 600 buc. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1.444.000 Lei”, confom anuțului de licitație.
Curtea de Conturi organizează licitație deschisă, criteriul principal de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, nu se va organiza o licitație electronică, contractul fiind finanțat cu banid  ela buget.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12 iunie, licitația având loc pe data de  11 iulie.