Conform unui comunicat al instituţiei, Inspecţia Muncii a organizat în perioada menţionată acţiuni de control în urma cărora au fost depistate 158 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 58 fiind din judeţul Constanţa şi 26 din judeţul Bihor. Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare totală 1.493.900 de lei, adică peste 330.860 de euro. 

În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional, s-au aplicat amenzi în valoare de peste 1,201 milioane de lei din care 980.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut cinci propuneri de cercetare penală. În total, au fost sancţionaţi 306 angajatori, scrie Agrerpres. 

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au aplicat amenzi în valoare de 363.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 62 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 
Au fost sancţionaţi 811 angajatori în domeniu. 

'Pe timpul verii, foarte multe societăţi cu activitate în construcţii, alimentaţie publică şi turism fac angajări de personal. Inspecţia Muncii avertizează angajatorii cu privire la modul de întocmire a actelor de angajare, în sensul că este obligatorie încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, atât pe durata nedeterminată cât şi pe durată determinată, cu respectarea prevederilor Legii 53/2003- Codul Muncii. Totodată, atragem atenţia asupra atitudinii în ceea ce priveşte instructajul la locul de muncă şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii, în domeniile sus menţionate. Trebuie să luăm toate măsurile de protecţie, astfel încât să nu mai existe evenimente în care, săparea unui şanţ de 3-4 metri adâncime să producă victime umane', a declarat inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, potrivit sursei citate.