Pe de altă parte, anul trecut, comparativ cu 2014, lungimea autostrăzilor a crescut cu 9,4%, respectiv 64 kilometri.

Potrivit sursei citate, la 31 decembrie 2015, drumurile publice totalizau 86.080 kilometri, din care 17.606 km – 20,5% drumuri naţionale, 35.316 km – 41% drumuri judeţene şi 33.158 km – 38,5% drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 32.641 km – 37,9% drumuri modernizate – în proporţie de 91,3% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu, 21.136 km – 24,6% drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 32.303 km – 37,5% drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 41,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 51,2% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

De asemenea, din totalul drumurilor naţionale, 35,2% – 6.193 km erau drumuri europene, 4,2% – 747 km autostrăzi, 1,6% – 281 km drumuri cu 3 benzi de circulaţie, 10,3% – 1.807 km drumuri cu 4 benzi de circulaţie şi 0,1% – 22 km drumuri cu 6 benzi de circulaţie. În plus, drumurile judeţene erau, în proporţie de 39,9%, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, iar drumurile comunale, erau în proporţie de 44,4% drumuri pietruite.

La capitolul liniilor de cale ferată de folosinţă publică, datele INS relevă că, în 2015, erau în exploatare 10.770 km, din care 10.632 km – 98,7% linii cu ecartament normal, 4 km linii cu ecartament îngust şi 134 km linii cu ecartament larg. Densitatea liniilor la 1.000 kmp teritoriu a fost de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov – 153,2%, regiunea Vest – 58,9%, regiunea Sud Est şi regiunea Nord Vest – 48,8%.

Nu în ultimul rând, la sfârşitul anului trecut, lungimea liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4.030 km reprezentând 37,4% din reţeaua de cale ferată în exploatare. AGERPRES