În luna noiembrie 2007, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică,
exporturile FOB au însumat 9415,9 milioane lei (2734,6 milioane euro), iar importurile CIF au
însumat 16998,8 milioane lei (4938,9 milioane euro). Comparativ cu luna corespunzătoare din anul
2006, exporturile au crescut cu 8,5% la valori exprimate în lei (11,0% la valori exprimate în euro),
iar importurile au crescut cu 18,5% la valori exprimate în lei (21,2% la valori exprimate în euro).
Atât exporturile cât şi importurile din luna noiembrie 2007 au înregistrat valori apropiate de nivelul
celor înregistrate în luna octombrie 2007.

Exporturile FOB realizate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2007 au fost de 89613,7 milioane
lei (26996,7 milioane euro), iar importurile CIF au fost de 154155,0 milioane lei (46444,4 milioane
euro). Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2006, exporturile au crescut cu 5,9% la
valori exprimate în lei (13,0% la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 18,7% la
valori exprimate în lei ( 26,6% la valori exprimate în euro).

Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2007 a fost de 64541,3
milioane lei (19447,7 milioane euro), cu 19291,6 milioane lei (6657,2 milioane euro) mai mult
decât în perioada corespunzătoare din anul 2006.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2007 a fost
de 64617,2 milioane lei (19461,1 milioane euro) la expedieri şi de 109853,0 milioane lei (33085,1
milioane euro) la introduceri, reprezentând cca. 72% din total exporturi şi cca. 71% din total
importuri.

Diferenţa între dinamica determinată pe baza valorilor exprimate în lei şi cea determinată din valori
exprimate în euro este urmarea aprecierii monedei naţionale în lunile din perioada 1 ianuarie -30
noiembrie 2007, cu valori ce se situează în intervalul de 0,7% – 12,3% faţă de lunile
corespunzătoare din anul 2006.

Data: 10 ianuarie 2008

Sursa: INS