Din 27.148  întreprinderi mici şi mijlocii, 3.313 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că  una  din 8  întreprinderi mici şi mijlocii a inovat.

Mai puţină inovaţie atât în sectorul industriei cât şi în cel al serviciilor

Rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia arată că, în perioada 2012-2014, în rândul întreprinderilor din mediul de afaceri, ponderea întreprinderilor care au introdus sau au implementat produse, procese, metode de organizare sau metode de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ a fost de 12,8%, în scădere cu 7,9 puncte procentuale faţă de perioada 2010-2012. Din rândul acestora, 6,3% au fost întreprinderi care au aplicat numai metode noi de organizare sau de marketing, în timp ce 3,5% au fost întreprinderi care au introdus sau implementat numai produse şi/sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ. Din numărul total de întreprinderi 3,0% au introdus atât produse şi/sau procese noi cât şi metode de organizare şi/sau de marketing noi sau îmbunătăţite semnificativ.

În perioada 2012-2014, faţă de perioada anterioară analizată, 2010-2012, ponderea inovatorilor a scăzut la două din cele trei categorii de inovatori. Ponderea întreprinderilor care au implementat metode de organizare şi/sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătăţite a scăzut cu 8,1% puncte procentuale. Ponderea acelor inovatori care au introdus atât produse şi/sau procese cât şi metode de organizare şi/sau de marketing a înregistrat o scădere cu 1,4 puncte procentuale. Dacă în perioada 2010-2012 ponderea întreprinderilor cu produse şi/sau procese inovatoare a fost de 1,9%, în perioada 2012-2014 s-a înregistrat o creştere cu 1,6 puncte procentuale.

Întreprinderile mari de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici şi mijlocii

În perioada 2012-2014, întreprinderile mari cu 250 salariaţi şi peste, au fost mai inovatoare decât întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), respectiv cu 10-249 salariaţi. Din numărul întreprinderilor mari, 26,9% au fost inovatoare, în timp ce din rândul întreprinderilor mici şi mijlocii numai 12,2% au fost inovatoare. Faţă de perioada anterioară 2010-2012, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a înregistrat o scădere  cu 13,2 puncte procentuale, de la 40,1% în 2010-2012 la 26,9% în 2012-2014. Aceeaşi tendinţă de scădere s-a manifestat şi în rândul IMM-urilor inovatoare, care de la o pondere de 19,8% în perioada 2010-2012 , au ajuns la o pondere de numai 12,2%, înregistrându-se o scădere cu 7,6 puncte procentuale.

Mai puţină inovaţie atât în sectorul industriei cât şi în cel al serviciilor

În perioada 2012-2014, faţă de perioada anterioară 2010-2012, în ambele sectoare economice (industrie şi servicii) s-a înregistrat o scădere a potenţialului inovator al întreprinderilor. În sectorul industriei, s-a înregistrat o scădere cu 9,8 puncte procentuale, de la 22,4% în perioada 2010-2012 la 12,6% în perioada 2012-2014. În sectorul serviciilor, scăderea este mai mică, cu 5,7 puncte procentuale,  de la 18,8% în perioada 2010-2012 la 13,1% în perioada 2012-2014.

O mai bună cooperare în întreprinderile inovatoare româneşti

Faţă de perioada 2010-2012, a existat o cooperare mai bună între întreprinderi, ponderea întreprinderilor care au cooperat s-a dublat atât în sectorul industriei, cât şi în sectorul serviciilor.  Astfel, 15,4% din numărul întreprinderilor inovatoare au cooperat în vederea realizării de produse sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ. Cooperarea este mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare din sectorul industriei, unde s-a înregistrat o pondere de 17,0%, spre deosebire de sectorul serviciilor unde ponderea întreprinderilor care au cooperat în perioada 2012-2014 a fost de 13,9%.