"Scenariul de bază relevă o traiectorie proiectată a ratei anuale a inflaţiei semnificativ mai joasă decât cea previzionată anterior, în contextul persistenţei la nivel global şi regional a unui nivel scăzut al inflaţiei, de natură să afecteze comportamentul inflaţiei de bază, dinamica preţurilor volatile, dar şi cea a preţurilor administrate. Noua prognoză păstrează profilul ascendent, în condiţiile presiunilor inflaţioniste exercitate de excedentul de cerere agregată şi de costurile unitare cu forţa de muncă. Astfel, traiectoria prognozată a ratei anuale a inflaţiei înregistrează valori negative până la finele anului 2016, revine apoi în interiorul intervalului ţintei pe parcursul anului 2017, rămânând la finalul acestuia sub punctul central al ţintei (2,5% -n.r.)", a explicat guvernatorul BNR. 

În raportul asupra inflaţiei prezentat în luna mai, BNR estima o inflaţie de 0,6% pentru finalul acestui an şi de 2,7% la sfârşitul lui 2017.