Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,2% în luna august 2016 comparativ cu luna august 2015, potrivit datelor INS. Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata anuală a preţurilor de consum a fost de +0,3%.

În luna august 2016, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu august 2015, este de 40,4%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 47,4%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 12,2%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2015 – august 2016) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2014 – august 2015), calculată pe baza IPC, este de -1,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este de -1,4%.

Banca Naţională a României (BNR) prognoza pentru finalul trimestrului trei o inflaţie de -0,4%, cu un interval de incertitudine de +/-0,5%.