Faţă de începutul anilor ’90 însă, sectorul industrial nu mai oferă astăzi un potenţial similar pentru companiile furnizoare de aplicaţii, produse, soluţii şi servicii destinate lucrărilor de modernizare şi automatizare. Pe de o parte, industria a înregistrat un declin în privinţa productivităţii, restructurarea şi privatizarea reducând considerabil amploarea activităţii.

„Companiile furnizoare de soluţii complete de automatizări industriale cum suntem noi au şanse să mai implementeze proiecte doar vreo 10-15 ani de acum înainte, dacă ne gândim că multe dintre sisteme şi instalaţii au fost deja modernizate de la începutul anilor ’90 şi până acum, multe au fost desfiinţate, iar alte proiecte noi nu se întrevăd în număr semnificativ în viitorul apropiat”,  explică Ion Andronache, preşedintele Syscom18, companie specializată în automatizări industriale şi sisteme de măsură.

În aceste condiţii, companiile româneşti se orientează de la an la an tot mai mult către export. Per ansamblu, companiile autohtone furnizoare de echipamente pentru sectorul industrial au urmat în general, în cei peste 20 de ani post-decembrişti, dinamica economiei româneşti. Criza economică din ultimii doi ani dă semne treptate de încetinire. Diferenţele dintre sectorul industrial al Romaniei din anii ’89-’90 şi cel prezent sunt însă atât de mari, încât comparaţiile se dovedesc inutile în opinia jucatorilor din domeniu care şi-au gestionat afacerile în ambele perioade.

„După 20 de ani de transformări radicale, e prea târziu ca industria naţională să mai poată fi o pasăre Phoenix: cenuşa multor unităţi industriale a fost deja măturată… Trebuie să ne întoarcem însă în prezent şi să ne adaptăm condiţiilor actuale. Aşadar pentru perioada următoare ne aşteptăm la o uşoară creştere faţă de anul trecut, însă planurile noastre urmăresc în continuare creşterea exporturilor. Se pare că serviciile şi produsele româneşti la export au mai multe şanse să iasă mai repede din criză decât rămânând pe plan local. Noi facem eforturi constante să ne atragem parteneri de afaceri din ţări non-UE în special”, concluzionează Ion Andronache.