Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la posibila stare de incompatibilitate în care s-ar afla Gheorghe Oprescu, Preşedinte al Consiliului Concurenţei.

Din verificările efectuate s-a constatat că Oprescu exercită concomitent atât funcţia publică de autoritate (Preşedinte şi membru al plenului Consiliului Concurenţei), cât şi calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numele “Oprescu Gheorghe Persoană Fizică”. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţia publică de Preşedinte al Consiliului Concurenţei este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică, ambele calităţi fiind însuşite de către Oprescu.

De asemenea, Oprescu avea obligaţia, pe de o parte, să declare la data numirii în funcţie că nu se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege (potrivit art. 86 din Legea nr. 161/2003), iar, pe de altă parte, acesta avea posibilitatea de a face toate demersurile necesare pentru a intra în legalitate din punct de vedere al respectării regimului juridic al incompatibilităţilor, în termen de cel mult 75 de zile de la data numirii in funcţie, conform art. 99, alin. (4) si (5).

În declaraţia de avere nr. 60/10.06.2008, pentru anul fiscal 2007, acesta şi-a menţionat veniturile obţinute din activităţi independente, cu precizarea că acestea au fost realizate în perioada ianuarie – martie 2007. De asemenea, în declaraţia de avere nr. 948/04.10.2007, aferentă începerii mandatului, sunt cuprinse veniturile din aceeaşi provenienţă (de natură comercială obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de consultanţă).

Având în vedere cele prezentate anterior, precum şi faptul că, potrivit Legii Concurenţei (nr. 21/1996), membrii Plenului Consiliului Concurenţei pot fi suspendaţi din funcţie de către autoritatea care i-a numit, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, s-a dispus comunicarea actului de constatare catre premierul României.