Diferenţa dintre importurile şi exporturile de bunuri a avut un deficit mai mare, respectiv de 2,15 miliarde de euro.  O parte importantă din creşterea importurilor se datorează creşterii cererii interne şi a veniturilor, respectiv a consumului.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 968 milioane euro la 31 martie 2017 (74 la sută din total datorie externă), nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2016.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2017 nivelul de 24 224 milioane euro (26 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

În perioada ianuarie – martie 2017, datoria externă totală a crescut cu 815 milioane euro, pe seama majorării soldului datoriei negarantate public (cu 596 milioane euro) şi a soldului datoriei publice (cu 224 milioane euro).