Contractele de vânzare şi închiriere din primul semestru au avut o valoare de 9,3 mil. lei. Practic în trimestrul al doilea, Impact a realizat vânzăride numai 300.000 de lei. În această perioadă, dezvoltatorul imobiliar a înregistrat o pierdere brută de  9,41 mil lei,  formata din pierderea din exploatare de 4,98 mil lei şi din pierderea financiară de 4,43 mil lei.

Pierderea din exploatare a fost mai mică decât pierderea din exploatare din trimestrul întâi al anului anterior, pierderea totală mai mare fiind generată de o pierdere financiară mai mare decât la 30 iunie  2011, în condiţiile în care cheltuielile din diferentele de curs au reprezentat 2,5 milioane lei la 30 iunie 2012.

Ce credite are Impact

La sfârşitul primului semestru, creditele companiei au ajuns la circa 18.6 milioane euro, ceea ce arată o rata a datoriei scăzută,  de circa 27%, calculată ca raport între total datorii şi total active,  cu circa 2% mai mică decat cea de la 30 iunie 2011. În prima jumătate a anului au fost achitate credite în valoare de 8,82 milioane lei.

Valoarea totală a activelor companiei la sfârşitul primului semestru era de peste 392 milioane lei, în timp ce activele nete erau de circa 293 milioane lei.