În ceea ce priveşte programele finanţate din fonduri externe, DIMMMAT precizează că bugetul din fonduri externe nerambursabile al Ministerului Economiei s-a suplimentat de la 71 milioane de lei, în 2014, la 283 milioane de lei, în 2015.

De asemenea, Programul Româno-Elveţian a primit un buget considerabil, suma alocată fiind de 75 de milioane de lei, faţă de 15 milioane de lei în 2014, în timp ce programele derulate prin Fondul Social European (FSE) au primit o alocare de 158 milioane de lei faţă de 8 milioane de lei în 2014.

Departamentul pentru IMM-uri subliniază că schema de ajutor de minimis – Locuri subvenţionate pentru TINeri va continua finanţarea până la sfârşitul anului 2015, bugetul total alocat pentru acest instrument fiind de 40 de milioane de euro pentru 2014 şi 2015.

"Creşterea bugetelor programelor naţionale a fost una dintre priorităţile mandatului meu. Mă bucură faptul că am reuşit să obţinem un buget mai mare faţă de anii precedenţi, astfel încât fiecare program naţional destinat IMM-urilor va avea un buget dublu faţă de anul trecut şi, totodată, avem în vedere deschiderea de noi programe ce vizează internaţionalizarea, industrializarea şi dezvoltarea de branduri. De asemenea, vom continua în 2015 implementarea de proiecte pentru IMM-uri cu fonduri europene, precum schema de minimis Locuri de muncă subvenţionate pentru TINeri, Programul Româno-Elveţian sau Erasmus pentru Tineri Întreprinzători', a declarat ministrul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Florin Nicolae Jianu.

AGERPRES