După un parcurs de mai bine de trei ani, ÎCCJ a dat câştig de cauză rafinăriei Steaua Română, asistată de avocaţii D&B David si Baias, recunoscând îndreptăţirea acestui contribuabil de a beneficia de dobânzi pentru nerambursarea de către organul fiscal în termenul legal a sumelor datorate cu titlu de TVA, scrie într-un comunicat al casei de avocatură.

"Această decizie este definitivă şi irevocabilă şi reprezintă un moment de referinţă în relaţia dintre contribuabil şi autorităţile fiscale în România", a declarat Dan Dascălu, partener, D&B David şi Baias, liderul echipei de litigii fiscale şi coordonatorul echipei de avocaţi implicată în acest dosar.

În urmă cu aproape patru ani, ANAF a respins cererea rafinăriei de rambursare a TVA. După pronunţarea hotărârilor judecătoreşti prin care instanţele de judecată au constatat că sumele TVA ar fi trebuit rambursate, societatea a solicitat acordarea de dobânzi ca echivalent al lipsei de folosinţă a banilor, ceea ce a generat un nou litigiu cu organele fiscale.

Hotărârea pronunţată la începutul acestei luni de către ÎCCJ în procedura de acordare a dobânzilor fiscale pentru Rafinăria Steaua Română este printre primele hotărâri irevocabile pronunţate în materia dobânzilor şi aduce o contribuţie semnificativă la clarificarea interpretării şi aplicării legislaţiei fiscale din România.

D&B David si Baias este societatea de avocatură pentru afaceri corespondentă a PwC România, fiind integrată în reţeaua societăţilor de avocaţi corespondente PwC, care cuprinde mai mult de 2.000 de avocaţi în 75 de jurisdicţii.
Sursa: Agerpres