Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv pretențiile Ministerului Transporturilor privind plata scrisorii de garanție de zece milioane EUR depusă de operatorul privat SC Grup Feroviar Român SA (GFR) pentru participarea la procesul de privatizare al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă – CFR Marfă SA, în 2013.

„Ne bucurăm să vedem o rezoluție definitivă în acest caz, care confirmă că Grup Feroviar Român a acționat cu bună credință și în baza prevederilor legale pe tot parcursul procesului de privatizare”, spune Gruia Stoica, Președintele Grupului GRAMPET – Grup Feroviar Român.

„Este regretabil că Ministerul Transporturilor a ales să ducă această luptă pe parcursul a aproape 7 ani, ignorând evidența faptului că executarea sumei din scrisoarea de garanție bancară se putea face doar în limita prevederilor legale şi cu respectarea strictă a condiţiilor de formă şi de fond în care a fost emisă, fapt confirmat de toate cele 3 instanțe de judecată care au soluționat acest litigiu”.

În vederea participării la privatizare, Grup Feroviar Român a depus în luna iunie 2013 o scrisoare de garanție bancară emisă de Raiffeisen Bank International AG, însoțită de confirmarea de autenticitate emisă de Banca de Export Import a României – Eximbank.

Semnarea contractului cu CFR Marfă

În septembrie 2013, Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, și Grup Feroviar Român, în calitate de cumpărător, au semnat contractul de vânzare-cumpărare a 51% din acțiunile CFR Marfă. În cele din urmă, procesul de privatizare a eșuat pentru că băncile creditoare CFR Marfă nu și-au dat acordul pentru schimbarea de acționariat. În consecință, contractul a fost reziliat, iar cumpărătorul – nefiind culpabul de eșecul privatizării, a fost exonerat de orice obligație ce i-ar fi revenit, implicit de plata garanției de 10 milioane EUR.

În plus, nu au existat motive pentru sancţionarea financiară a companiei Grup Feroviar Român, aceasta executându-și integral obligațiile și depunând toate eforturile pentru finalizarea cu succes a respectivului proces de privatizare.

În 2017, Ministerul a intentat proces instituțiilor financiare Eximbank și Raiffeisen Bank Internațional, cauză în care Grup Feroviar Român s-a alăturat în calitate de intervenient (calitate prin care poate participa la proces, formulând pretenții proprii și prevenind astfel o eventuală acțiune ulterioară în instanță pe aceeași speță).

Sursă foto: Inquam Photos / Casian Mitu