In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – (1) Agentii economici, din morarit si panificatie, crescatori de animale, de producere a nutreturilor combinate, pot contracta credite bancare cu dobanda sindicalizata, negociata intre cele doua parti, pentru achizitionarea si depozitarea in spatii specializate a graului si orzului din recolta anului 2001, pentru asigurarea consumului populatiei si a furajarii animalelor, in limita cantitatilor de 2.000.000 tone la grau si 400.000 tone la orz.
(2) Agentii economici vor putea constitui drept garantie pentru creditele contractate gajul asupra cantitatii de grau si de orz achizitionate si depozitate in spatii specializate.
(3) Analiza, acordarea, utilizarea si rambursarea creditelor pentru achizitionarea stocurilor de grau si de orz din recolta anului 2001 se vor efectua potrivit normelor interne de lucru ale bancilor comerciale.
Art. 2. – (1) Pot beneficia de credite bancare in conditiile prezentei hotarari agentii economici prevazuti la art. 1 care nu au plati restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si catre alti furnizori si care potrivit balantei de verificare la data de 30 iunie 2001 au incheiat activitatea cu profit.
(2) La solicitarea agentilor economici directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor certifica situatia privind platile restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si catre alti furnizori.
Art. 3. – (1) Cantitatile de grau si de orz pentru care se acorda credite se depoziteaza in spatii specializate, preluate in administrare de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, precum si in alte spatii de depozitare existente pe raza judetului.
(2) Cheltuielile de receptie, conditionare, livrare si alte operatiuni de prestari de servicii, aferente cantitatilor de grau si de orz achizitionate in conditiile prezentei hotarari, se stabilesc pe baza contractelor de prestari de servicii incheiate de agentii economici beneficiari cu depozitarii.
(3) Cheltuielile de depozitare pe perioada 1 iulie 2001 – 30 iunie 2002 se suporta de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
Art. 4. – Graul si orzul se vor elibera din depozite pe baza confirmarii de catre banca comerciala care a acordat creditul a faptului ca agentul economic solicitant a respectat graficul de rambursare a creditului si a platii dobanzii aferente acestuia.
Art. 5. – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va acoperi din subventiile cuvenite agentilor economici prevazuti la art. 1 eventualele credite si dobanzi restante ce nu pot fi recuperate de bancile comerciale.