Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare la sediul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul sau prin fax.
Domeniile în care Guvernul solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanţe simple pe perioada vacanţei parlamentare din ianuarie 2011 sunt: finanţe, economie, sănătate şi mediu.
Printre actele normative pe care Guvernul intenţionează să le emită se numără modificarea art. 3 din OUG 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea proiectului de restructurare a transporturilor, completarea OUG 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi modificarea OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
Vor fi modificate legi din domeniul asigurărilor sociale de sănătate
De asemenea, proiectul de lege pentru abilitare prevede aprobarea compensării datoriilor unui operator economic din sectorul industriei de apărare către Ministerul Apărării Naţionale, prin livrarea de piese de schimb şi echipamente, modificarea şi completarea OUG nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Alte acte normative ce urmează a fi modificate sunt legea privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi legea privind calitatea apei potabile.
Potrivit proiectului, ordonanţa 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon va fi abrogată, iar unele termene prevăzute în acte normative cu putere de lege vor fi prorogate sau modificate.
Ordonanţele vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului
Conform Constituţiei, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe va fi supus spre dezbatere şi adoptare Senatului, ca primă Cameră sesizată, rolul decizional aparţinând Camerei Deputaţilor.
Ordonanţele emise de Guvern în vacanţa parlamentară vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei, se precizează în proiectul postat pe internet.