În urma neregulilor sesizate, Guvernul va sesiza DNA, scrie EvZ.ro.

În urma verificărilor efectuate au fost constatate un număr de 52 posibile fapte de natură penală, printre care:

1.    Adoptarea, cu depăşirea competenţelor legale, de către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a unui regulament privind vânzarea masei lemnoase care se recoltează annual din fondul forestier proprietate public a statului, administrat de către Romsilva;

2.    Alocarea unor volume de masă lemnoasă către Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, de la alte direcţii silvice, şi exploatarea acestora prin intermediul unor operatori economici;

3.    Încălcarea, de către reprezentanţii Direcţiei Silvice Mehedinţi, a dispoziţiilor legale referitoare la componenţa şi întrunirea comisiilor de preselecţie/licitaţie;

4.    Admiterea la licitaţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care au depus documentaţii de preselecţie incomplete sau neconforme cu prevederile caietelor de sarcini;

5.    Admiterea la licitaţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care nu au făcut dovada achitării garanţiei de contractare, anterior datei licitaţiei;

6.    Admiterea la licitaţii a unor operatori economici care nu au prezentat atestatul de exploatare;

7.    Admiterea la licitaţii a unor societăţi care aveau datorii la bugetul consolidat al statului;

8.    Admiterea la licitaţii a unor societăţi care aveau datorii către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva sau către unităţile acesteia;

9.    Întocmirea incorectă sau incompletă a unor procese verbale ale şedinţelor de preselecţie sau licitaţii;

10.    Deficienţe în legătură cu aplicarea normelor legale referitoare la cazierul tehnic de exploatare;

11.    Admiterea la licitaţii sau negocieri a operatorilor economici care nu au ataşat la cecerile de înscriere şi cazierele tehnice de exploatare, completate la zi;

12.    Vânzarea, de către reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava, cu încălcarea dispoziţiilor legale, prin negociere, a partizilor de masă lemnoasă care au făcut obiectele unor contracte de vânzare-cumpărare „reziliate”, fără a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie;

13.    Neperceperea de penalităţi pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare sau ca urmare a ridicării cu întârziere a autorizaţiilor de exploatare, având drept consecinţă păgubirea bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva;

14.    Neefectuarea de controale privind respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase de către repezentanţii ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi;

15.    Exploatarea masei lemnoase cu încălcarea normelor privind prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor sau în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare, în cadrul ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei Silvice Mehedinţi;

16.    Nereguli constatate la Direcţia Silvică Maramureş în legătură cu derularea unor contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase.