Ministrul român a pledat pentru o abordare coerentă la nivel global și colaborarea cu OECD pe acest subiect, arătând că măsurile luate individual de statele membre ar putea duce la fragmentarea pieței interne și la denaturarea concurenței. Propunerea Comisiei Europene stabilește un sistem comun de impozitare a veniturilor obținute din furnizarea anumitor servicii digitale de către persoane impozabile. Noua taxă pentru servicii digitale ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2020 și va fi percepută la o cotă unică de 3% din veniturile brute. Impozitul s-ar percepe pentru veniturile brute obținute din furnizarea de servicii ce intră în domeniul de aplicare al impozitului, minus taxa pe valoarea adăugată și alte taxe similare. Firmele vizate sunt, în principal, marile companii americane precum Facebook, Google sau Amazon.

Taxa pe servicii digitale ar trebui să fie datorată în statul membru unde utilizatorii sunt localizați. Dacă utilizatorii sunt localizați în state membre diferite, propunerea menționează că baza fiscală trebuie să fie distribuită în statele membre în cauză, pe baza unor chei de alocare, se arată într-o analiză realizată de KPMG.

Afacerile care ar îndeplini cumulativ următoarele praguri vor fi subiect al taxei pe servicii digitale: venituri totale anuale globale de peste 750 milioane euro, la nivelul grupului multinațional de care aparține societatea, și venit anual din furnizarea de servicii digitale în UE de minim 50 milioane euro. Dacă entitatea este parte a unui grup consolidat, aceste praguri vor fi analizate la nivelul grupului.