Proiectul prevede o sumă medie anuală de 72,4 mil. euro de la bugetul de stat pentru construcţi acestor locuinţe. Pentru primul an este cuprinsă o sumă de 2 mil. euro. Statul vrea să finalizeze în primii cinci ani 6.500 de locuinţe, care ar urma să fie dezvoltate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) şi îşi propune să contracteze în această perioadă 8.500 de unităţi locative. Calculele guvernului se bazează pe un cost unitar de 500 de euro/mp, inclusiv TVA, aplicat la o suprafaţă construită desfăşurată medie de 81 mp pe apartament.

Locuinţele urmează să fie date în chirie funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţiile publice centrale şi locale sau din structurile aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după data repartizării unei locuinţe de serviciu o altă locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul de dobândire.

Chiriile vor fi aliniate la standardele ANL, care se ridică, în medie, la 150-200 lei/lună, conform informaţiilor Capital.

Programul se va desfăşura pe baza propunerilor primite de către ANL, de la instituțiile administraţiei publice locale sau centrale, şi se va dezvolta pe terenuri proprietate publică a statului ori a primăriilor.

În anul 2015, datele Ministerului Apărării Naționale arătau că necesarul de locuințe de serviciu al acestei instituții, la nivel național, este de 14.929 unităţi locative, în 53 localități. Valoarea compensației pentru chirie pentru un an este de 135.474.700 lei pentru 20.366 persoane în plată (cadre militare în activitate, soldați și gradați profesioniști), adică 554 lei/lună.

În cadrul ANL, începând cu anul 2015, s-au înregistrat solicitări pentru realizarea de locuințe de serviciu din partea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Călărași, Consiliul Județean Olt, din partea Primăriilor localităților Zărnești, Costinești, Vălenii de Munte, dar și din partea Administrației Naționale Apele Române.

Banca Monială a analizat fondul locativ existent și a recomandat ca România să constituie un fond de locuințe care să aparțină domeniului public și care să poată fi închiriate, se precizează în nota de fundamentare realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iniţiatorul proiectului.