Guvernul propune, în noua sesiune legislativă, să modifice toată legislaţia muncii, să introducă votul prin corespondenţă în cazul românilor din străinătate, să simplifice proceduri de privatizare şi să reglementeze funcţia de verificare a achiziţiilor publice şi utilizarea caselor de marcat fiscal.

Conform listei priorităţilor legislative pentru cea de-a doua sesiune parlamentară, Executivul intenţionează să adopte şi să ceară Parlamentului legiferarea până în luna decembrie a mai multor proiecte de lege privind modificarea Codului Muncii, Legii sindicatelor, Legii patronatelor, Legii contractului colectiv, Legii privind soluţionarea conflictelor de muncă, a Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Guvernul va solicita, totodată, ca proiectul privind Legea-cadru de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice şi proiectul de Lege de implementare în anul 2011 a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice să fie adoptate în legislativ până în noiembrie 2010.

Bugetul pe 2011 va fi adoptat până la sfârşitul acestui an

La iniţiativa Ministerelor de Externe şi Interne, Guvernul va propune Legislativului să adopte până în decembrie un proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Potrivit listei de priorităţi, proiectele Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 ar trebui adoptate de legislativ până la finalul anului, dată până la care Guvernul va proceda la o nouă rectificare a celor două bugete pentru 2010.

Guvernul va adopta, de asemenea, un proiect de lege pentru simplificarea procedurilor de privatizare a pachetelor minoritare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, va modifica legislaţia privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pe cea privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Organizarea activităţii de lobby, printre priorităţi

Alte două proiecte de lege au în vedere aprobarea participării statului român la majorarea capitalului social al operatorilor economici cu aport în numerar şi tranzacţionarea de către acesta a drepturilor de preferinţă cuvenite, respectiv unificarea şi reglementarea cadrului legislativ existent în vederea vânzării de acţiuni către salariaţi la unii operatori economici din sectorul energetic.

Executivul va mai modifica Legea privind sistemul naţional de asistenţă socială, legislaţia privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC SA în vederea achiziţionării de autoturisme, Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Legea adopţiei.

Noi proiecte de lege vor mai fi adoptate de Guvern privind tratamentul neregulilor apărute în utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor publice aferente acestora, privind procedura de alocare şi acordare de fonduri publice organizaţiilor neguvernamentale şi privind organizarea activităţii de lobby.

Guvernul va elabora şi un proiect de Lege privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv formarea profesională efectuată de către compania Ford Motor şi va modifica Legea privind ucenicia la locul de muncă.

Lista celor 100 proiecte de legi guvernamentale

Şeful Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Valentin Iliescu, a prezentat o lista cu o sută de noi proiecte de legi ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2010, în cadrul şedinţei lunare cu şefii de agenţii guvernamentale şi cu secretarii de stat care răspund de relaţia cu Parlamentul în ministere.

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Iliescu le-a solicitat reprezentanţilor Executivului să participe şi mai activ la susţinerea proiectelor de lege în comisii şi în plenul Camerei Deputaţilor şi al Senatului.