Măsurile sunt incluse într-un proiect de Hotărâre a Guvernului  pentru  aprobarea  închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu post-închidere a obiectivului Mina Petrila din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, consultat de Capital. Documentul a fost publicat în dezbatere pe site-ul Ministerului Energiei.

”Prin prezentul proiect de act normativ se propune închiderea unității miniere Petrila din componența Societăţii Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, aflată în subordinea Ministerul Energiei”, arată documentul.

Astfel, una din cele mai cunscute mine de cărbune din țară, Mina Petrila, se închide definitiv.

”Măsurile propuse nu au un impact direct la nivel macroeconomic, deoarece închiderea minei Petrila a fost realizată progresiv, pe parcursul a cinci ani, sens în care beneficiarii huilei extrase din această unitate de producție, Sucursala Electrocentrale Paroșeni, Sucursala Electrocentrale Deva din cadrul Complexului Energetic Hunedoara au fost informați, pentru luarea măsurilor corespunzătoare”, arată nota de fundamentare.

Mina Petrila a înregistrat pierderi economice substanţiale în perioada 2007 – 2010, iar explozia subterană produsă în anul 2008 a redus capacitatea de producție a minei cu circa 70%. Astfel a fost luată decizia închiderii minei şi includerea ei în Program de închidere.

”În urma încetării definitive a activității de extracție a huilei de la Mina Petrila, rezervele geologice de cărbune din perimetru, existente la data de 1 ianuarie 2016 vor fi preluate, în condițiile legii de către Agenția Națională de Resurse Minerale, ca autoritatea competentă în domeniul resurselor minerale. Ulterior adoptării prezentului proiect de hotărâre a Guvernului, autoritatea competentă Agenția Națională de Resurse Minerale va emite decizia de încetare a concesiunii acordată prin licența de exploatare”, informează proiectul de act normativ.

Activele rămase în incinta principală, respectiv clădirile clasate în Lista monumentelor istorice şi clădirile aflate în zona de protecţie a acestora se vor valorifica în condiţiile legii.

 

Terenurile aferente obiectivului Mina Petrila, atât cele pe care sunt situate clădirile clasate ca monumente istorice şi cele aflate în aria de protecţie, cât şi terenurile ecologizate, se vor valorifica și ele, mai scrie în proiect.

Mina Petrila a fost închisă în conformitate cu prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în baza Planului de închidere notificat de statul român în data de 19 august 2011 şi autorizat de Comisia Europeană la data de 22 februarie 2012.

Ultimele modificări notificate de statul român au fost aprobate de Comisia Europeană în 2016 şi apoi în luna februarie a acestui an. Aceste modificări constau în principal în includerea minelor Lonea şi Lupeni din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA în programul de închidere.

Valoarea totală a ajutorului de stat autorizat pentru cele trei unităţi miniere este de 1,169 miliarde lei.