Guvernul a avizat, în şedinţa de vineri, înfiinţarea celor două companii naţionale în sectorul energiei, au declarat agenţiei Mediafax surse ministeriale.

Proiectul final de act normativ, avizat de toţi miniştrii implicaţi şi prezentat recent de Mediafax, stabileşte că prima companie naţională, denumită “Electra”, va avea în structură complexurile energetice Turceni, Rovinari şi Craiova cu sucursalele sale, Nuclearelectrica, sucursalele Hidroelectrica din Râmnicu Vâlcea, Sibiu şi Târgu Jiu, filiala Hidroserv din cadrul Hidroelectrica şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia.

În urma proceselor de divizare şi fuziune, Hidroelectrica îşi încetează existenţa.

Directorul general al Complexului Energetic Craiova, Constantin Bălăşoiu, va conduce compania “Electra”, iar la a doua companie naţională din sectorul energetic, “Hidroenergetica”, postul va fi ocupat de actualul director general al Hidroelectrica, Mihai David.

A doua companie naţională, denumită “Energetica”, va fi înfiinţată prin fuziunea filialelor Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Bucureşti din cadrul Termoelectrica şi va avea în structură sucursala Paroşeni şi Termoserv Paroşeni din Termoelectrica, filialele Hidroelectrica din Bistriţa, Buzău, Cluj, Curtea de Argeş, Haţeg, Porţile de Fier, Oradea, Sebeş şi Slatina, precum şi părţi din Compania Naţională a Huilei, care se divizează.

Societăţile vor fi reorganizate prin divizare şi fuziune precedată de dizolvare fără lichidare.

Capacităţile adiţionale preliminate indicate în actul normativ pentru cele două companii sunt de circa 500 MW pe bază de gaz, aproximativ 30 MW pe bază de resurse regenerabile (biomasă, eoliană şi micro-hidrocentrale) şi circa 1.100 MW centrale cu acumulare pompare.

Cele două companii naţionale energetice vor fi obligate să preia toate obligaţiile societăţilor preluate, inclusiv creditele interne şi externe garantate de stat, şi să instituie ipoteci pe bunurile unităţilor prin care să garanteze rambursarea împrumuturilor.

Obligate să asigure sursele de finanţare

Companiile vor fi obligate să încheie câte un protocol şi cu Eximbank, pentru creditele cu garanţia statului emise de instituţia bancară în favoarea societăţilor preluate. Vor fi preluate obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate şi neachitate, decurgând din credite interne şi externe garantate de stat sau contractate direct de stat şi subîmprumutate societăţilor reorganizate, cele două companii naţionale fiind obligate să încheie în acest sens acte juridice cu Ministerul Finanţelor şi/sau cu instituţiile de credit finanţatoare.

Cele două companii vor fi obligate să instituie garanţii asupra oricăror bunuri mobile sau imobile, până la acoperirea sumelor datorate ministerului rezultate din credite interne sau externe garantate de stat, inclusiv pentru creditele cu garanţia statului emisă de Eximbank.

Noile companii vor fi totodată obligate să asigure sursele de finanţare pentru investiţiile de mediu din fonduri europene şi surse proprii.

Companiile vor putea beneficia de alocaţii de la bugetul de stat

Capitalul social al companiilor nou-înfiinţate va fi constituit prin preluarea activului şi pasivului aferente sucursalelor şi filialelor preluate de la societăţile reorganizate, pe baza bilanţului contabil întocmit la 31 decembrie 2009, care va fi actualizat, iar bunurile proprietate publică vor fi preluate în administrare fără să fie incluse în capitalul social, urmând să li se stabilească statutul juridic.

“Analizele şi studiile efectuate au evidenţiat că varianta optimă pentru atingerea unor asemenea deziderate presupune ca una dintre companii să producă energie pe bază de lignit, utilizarea unei părţi a potenţialului hidro şi a combustibilului nuclear, iar cealaltă pe bază de huilă şi prin utilizarea celeilalte părţi din potenţialul hidro. Folosirea mixtului de resurse primare de către ambele companii le-ar permite să fie apropiate atât din punct de vedere al costurilor totale actualizate/MWh, cât şi din punct de vedere al cotei de piaţă”, se arată în document.

Între cele două companii, relaţiile comerciale vor fi derulate numai pe baze contractuale, iar Ministerul Economiei va avea obligaţia de a verifica lunar respectarea decontărilor. Companiile vor fi obligate să respecte întocmai deciziile operatorului de sistem din cadrul Transelectrica, emise în scopul asigurării echilibrului balanţei producţie-consum şi funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional.

Nu vor fi efectuate disponibilizări de personal

Operatorii economici nou-înfiinţaţi vor întocmi programe de restructurare proprii şi programe de închidere operaţională pentru unele obiective aprobate de consiliile de administraţie şi de adunările generale ale acţionarilor. Programele de restructurare deja aprobate de societăţile preluate rămân valabile.

Personalul angajat la societăţile comerciale reorganizare se redistribuie către noile companii, iar contractele colective de muncă încheiate anterior rămân în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă de către companiile înfiinţate.

Companiile vor putea beneficia de alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii, proprietate publică a statului, prin bugetul Ministerului Economiei, în completarea surselor proprii, a creditelor bancare şi a alocaţiilor din fondurile special constituite pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional.

Acţiunile deţinute de Fondul Proprietatea la societăţile comerciale care se reorganizează şi filialele lor, după caz, se vor menţine, în echivalent valoric, la societăţile nou înfiinţate.

Potrivit sursei citate, prin crearea celor două companii nu vor fi efectuate disponibilizări de personal, dar eventuale reduceri ale locurilor de muncă pot fi înregistrate ulterior, prin programe de restructurare.

Companiile vor fi înregistrate la Registrul Comerţului după obţinerea deciziei de autorizare a concentrării economice.

Preţul energiei nu va creşte

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a dat asigurări că preţul energiei nu va creşte ca urmare a constituirii celor două companii.

”Nu structura companiilor va determina creşterea preţurilor, acestea fluctuează doar datorită pieţei. În plus, în noua situaţie va fi chiar mai uşor de gestionat costurile. De altfel, dacă ne uităm la evoluţia preţului mediu de tranzacţionare a enegiei electrice în cursul anului trecut vom vedea o scădere extraordinară. Preţul mediu a fost anul tercut de 147,5 lei/megawat, în timp ce în 2008 a fost de 180 lei/megawat. Piaţa reglează preţurile şi, cu timpul, cotele de piaţă a celor două companii vor deveni mai mici, vor apărea concurenţi privaţi şi pe o piaţă liberă tarifele se reglează singure”, a spus Videanu.

SURSA: Mediafax