În prezent, Banca Naţională a României (BNR) are posibilitatea să instituie administrarea specială asupra unei bănci cu probleme financiare sau să aprobe preluarea de active cu asumarea de pasive de către o altă bancă apreciată ca având o situaţie financiară solidă.

În baza noului cadru legal, dacă banca înregistrează o criză de lichiditate ce poate afecta interesele deponenţilor sau altor creditori sau dacă fondurile proprii ale acesteia nu depăşesc 75% din nivelul minim al cerinţelor de capital, Banca Naţională a României va dispune transferul total sau parţial de active şi pasive inclusiv către o bancă-punte.

Procedura a fost convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional în toamna anului trecut.

"De principiu, instrumentul bancă-punte (bridge-bank) constă în crearea unei instituţii de credit temporare, autorizate şi supravegheate de banca centrală, la care să fie realizat transferul de active şi pasive de la o instituţie de credit ce face obiectul unei măsuri de stabilizare, pentru asigurarea continuităţii serviciilor bancare şi a premiselor vânzării băncii-punte sau a activelor şi pasivelor acesteia către un investitor privat eligibil", se arată în ordonanţa aprobată de Guvern.

Pot fi transferate pasivele instituţiei de credit, cu excepţia capitalurilor proprii şi a împrumuturilor subordonate, precum şi activele acesteia, cu excepţia activelor de natura imobilizărilor corporale care, în opinia BNR, nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii băncii-punte.

Banca-punte va funcţiona cu avizul BNR pe o durată de până la doi ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul în care riscul unei ameninţări faţă de stabilitatea financiară vor persista.

Autorizaţia băncii căreia i se preiau activele şi pasivele nu va mai fi valabilă, mandatul conducerii va înceta, adunarea generală a acţionarilor va fi suspendată, iar instituţia va intra în lichidare, atribuţiile de administrare şi conducere urmând să fie preluate de către un administrator delegat desemnat de BNR.

Activele şi pasivele vor fi preluate de banca-puncte cu scopul unei vânzări ulterioare către un investitor privat, pe baza celei mai avantajoase oferte, iar sumele rezultate vor fi folosite pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanţelor, informează Mediafax. În ordinea de distribuirie a sumelor obţinute din vânzare, prioritare vor fi însă restituirea eventualelor împrumuturi de la Guvern şi, pe poziţia următoare, refacerea resurselor schemei de garantare.

Administrarea băncii-punte va fi organizată în sistem dualist, cu membri ai directoratului desemnaţi de BNR dintre persoane "cu reputaţie şi experienţă recunoscute" în domeniul financiar-bancar, iar atribuţiile consiliului de supraveghere vor fi exercitate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Instituţia de credit de la care au fost preluate activele şi pasivele vor fi obligate să presteze în beneficiul băncii-punte, pe bază de contract şi contra unui comision agreat, serviciile aferente activităţilor şi operaţiunilor pe care le derula anterior transferului.