Autoritățile au decis să adopte această hotărâre având în vedere deficitul major de energie electrică generat de reducerea nivelului de apă din râurile şi lacurile interioare la valori sub 50% faţă de debitele normale ale Dunării și de creşterea consumului de gaze naturale în vederea asigurării încălzirii populaţiei în condiţii de temperaturi foarte scăzute. În plus, are loc o creşterea continuă a preţurilor internaţionale la combustibil, inclusiv pentru gazul metan provenit din import și există dificultăți în asigurarea livrărilor de cărbune şi gaze naturale şi a utilizării păcurii în condiţii de ger şi viscol.
În vederea sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor pe pieţele centralizate de energie electrică în lipsa unor oferte de vânzare suficiente pentru acoperirea cererii de energie electrică, se impunea o astfel de măsură.

Guvernul adoptă acest proiect de act normativ având în vedere continuarea procesului de reducere a resurselor de energie din sistem ca urmare a menţinerii condiţiilor meteorologice nefavorabile în cursul lunii februarie 2012 și a faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

Potrivit HG, în perioada 16 februarie – 15 martie 2012, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport şi de sistem, poate adopta în regim de urgenţă ca măsură de siguranţă limitarea sau sistarea livrărilor de energie electrică la export prin limitarea capacităţilor de interconexiune conform unei proceduri avizate de ANRE (se exceptează de la aceste măsuri exportul de energie electrică aferent tranzitelor).

Măsurile de siguranţă se iau până la refacerea stocurilor de combustibil sau până la realizarea echilbrului producţie-consum și asigurarea nivelului de rezerve minim necesare care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional.

Operatorul de transport şi de sistem – Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A – notifică Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la măsurile adoptate în termen de 24 de ore de la adoptarea acestora.