"Reformele structurale în domeniul fiscal, al pensiilor şi salarizării, al ocupării în sectorul public, al prestaţiilor sociale au fost dure, dar au pus finanţele publice pe o traiectorie sustenabilă pe termen lung", a spus oficialul MFP.

"Consider că, deşi măsurile luate au fost foarte grele, am făcut un progres important în ceea ce priveşte consolidarea fiscală şi protecţia sistemului financiar. Măsurile care au fost implementate în sectorul financiar au asigurat capitalizarea adecvată a băncilor şi, în acelaşi timp, lichiditatea pieţelor interne, garantând astfel stabilitatea sectorului bancar", a spus Ialomiţianu, referindu-se la acordul României cu Fondul Monetar Internaţional, UE şi alte instituţii financiare internaţionale, din martie 2009, în valoare de 19,95 miliarde euro.

Ministrul Finanţelor a mai menţionat noul acord al României cu FMI, pe doi ani, care are ca scop continuarea reformelor, ieşirea din recesiune, confirmată de datele economice pentru ultimul trimestru din 2010 şi primul trimestru din 2011, reducerea deficitului bugetar, estimat să coboare sub 3% din PIB în 2012, an în care creşterea economică este anticipată la 4%.