Pe de altă parte, la 31 decembrie 2012 volumul total al schimburilor comerciale româno-germane a fost de 17,88 miliarde euro, în creştere cu 0,29% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. Exporturile româneşti au totalizat 8,36 miliarde euro, în scădere cu 0,65%, iar importurile 9,51 miliarde euro, în creştere cu 1,13%. Soldul balanţei comerciale a fost defavorabil părţii române cu circa 1,1 miliarde euro (- 1142,12 milioane euro).
Ponderea pe care Germania o ocupa la sfârşitul anului 2012 în totalul comerţului exterior al României a fost de 17,93%, respectiv 18,57% din total exporturi (locul 1) şi 17,39% din total importuri (locul 1).

La 31 martie 2013, volumul total al schimburilor comerciale româno-germane a fost de 4,64 miliarde euro, în creştere cu 3,65% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. Exporturile româneşti au totalizat 2,29 miliarde euro, în creştere cu 1,83%, iar importurile 2,35 miliarde euro, în creştere cu 5,48%. Soldul balanţei comerciale a fost defavorabil părţii române cu 65,06 milioane euro.

Ponderea pe care Germania o ocupă la această dată în totalul comerţului exterior al României este de 19,18%, respectiv 19,78% din total exporturi (locul 1) şi 18,62% din total importuri (locul 1).

În acest context, directorul Direcţiei Relaţii Bilaterale Europa şi Asia Centrală, Cristian Mateescu, s-a întâlnit cu Sebastian Gromig, şeful secţiei economice şi comerciale a Ambasadei Germaniei la Bucureşti, în cadrul căreia diplomatul german şi-a expus obiectivele avute în vedere pe durata mandatului său si care se referă la colaborarea pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi atragerea de investiţii germane în România, potrivit datelor Ministerului Economiei.