Obiectivele Generali Fond de Pensii pentru pilonul II sunt atragerea a peste 300.000 de participanti si o cota de piata de 10-12%.

Compania de pensii private a grupului Generali va investi 45% din activele fondului ARIPI in instrumente cu grad ridicat de profitabilitate si risc: atat obligatiuni, instrumente ale pietei monetare cat si actiuni listate, titluri de participare.    

“Reforma pensiilor private obligatorii este o reforma a tinerilor, iar acestia au, in general, un apetit mai ridicat pentru risc. Contributia participantilor va fi de cel putin 30 ani. In acest context, Generali a ales o politica investitionala care urmareste profitabilitate pe termen lung”, a declarat Ioan Vreme, Director General Generali Fond de Pensii. 

Generali Fond de Pensii va investi restul de 55% din valoarea activelor in instrumente cu risc scazut, precum titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, de state membre UE sau din Spatiul Economic European, titluri de stat si alte valori mobiliare emise de state terte, obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale.   

“Prin politica investitionala a fondului ARIPI, am urmarit indeplinirea in parametri maximi a scopului real al reformei sistemului de pensii – eficienta si profitabilitate.  Consideram ca aceasta structura investitionala este una moderna, care va asigura unul dintre cele mai bune randamente de pe piata, pastrandu-se parametrii de siguranta si stabilitate”, a completat Ioan Vreme.   Generali Fond de Pensii isi propune sa atraga pana in 16 ianuarie 2008 la Fondul de Pensii Administrat Privat – ARIPI aproximativ 12% din totalul participantilor la pilonul II de pensii, adica peste 300.000 de angajati cu varsta cuprinsa intre 18 si 45 de ani.    

In total investitiile Grupului in Generali Fond de Pensii sunt de peste 20 de milioane de euro si includ costurile campaniei de comunicare dar si pe cele ale unui sistem informatic performant pentru pensiile private. 

Generali Fond de Pensii a pregatit si va autoriza o echipa proprie de agenti de marketing in numar de 7.000, la care se adauga un numar mult mai mare de agenti de marketing cu contracte de mandat prin intermediul brokerilor activi de pe piata. 

“Dimensionarea echipei de agenti de marketing s-a bazat pe specificul reformei de pensii din Romania, dar si pe experienta Grupului Generali in tari precum Polonia si Slovacia.  Spre exemplu, in Polonia, Generali ocupa locul 6 pe piata fondurilor de pensii, cu un numar de peste 500.000 de participanti, in timp ce in Slovacia, o tara cu numai 5,3 milioane locuitori, peste 200.000 persoane au ales fondul de pensii administrat de Generali”, a spus Ioan Vreme.   

Generali Fond de Pensii, ca administrator, are rolul de a plasa sumele acumulate in conditii avantajoase si profitabile, conform legii numarul 411/2004, cu scopul de a obtine cresterea pe termen lung a investitiei. Compania repartizeaza castigurile rezultate in urma investitiilor si efectueaza un control permanent asupra activelor nete aflate in administrare. In cazul incetarii calitatii de participant, precum si in cazul transferului la un alt fond de pensii, Generali Fond de Pensii garanteaza ca valoarea activelor sale nu va fi mai mica decat suma contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si cu comisioanele legale de administrare.  

Generali Fond de Pensii  a fost infiintata la inceputul lunii iulie a anului 2007, in Bucuresti, in contextul in care Romania se pregateste pentru reforma sistemului de pensii prin introducerea sistemului de pensii private obligatorii (Pilonul II). Obiectul de activitate al noii companii il constituie administrarea unui fond privat de pensii. Capitalul social al Generali Fond de Pensii este de 14.000.000 de lei, iar Generali Holding Vienna detine 99,99 % din actiunile societatii.

Sursa: Capital