Conform DNA, SC TRM-TNUVA ROMANIA MILK SRL a încheiat un contract, la 6 octombrie 2006, cu Agenția de Plăți Pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în calitate de autoritate contractantă, în vederea acordării unei finanțări nerambursabile, din fonduri SAPARD, pentru proiectul de înființare a unei ferme de vaci de lapte, în locatitatea Adunații Copăceni din județul Giurgiu.

Reprezentantul legal al firmei, Mihaela Stan, responsabil pentru acest proiect, a depus o adeverință falsă, pretins emisă de Primăria Comunei Ghimpați, care conținea informații eronate, în sensul că SC TRM-TNUVA ROMANIA MILK SRL deținea în arendă suprafața de 372,28 hectare de terenuri agricole pe raza comunei Ghimpați, județul Giurgiu, în baza a 71 de contracte de arendă.

Astfel, s-a adus un prejudiciu în valoare de 980.657,66 lei (echivalentul a aproximativ 289.481 euro) Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Suma a fost restituită integral de către SC TRM-TNUVA ROMANIA MILK SRL.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecatoria Sector 1 București.