Cheltuielile totale au fost estimate la 9,58 milioane lei (minus 10,6%), iar cheltuielile cu personalul la 1,950 milioane lei, din care 1,437 milioane lei cheltuieli cu salariile. Numărul prognozat de salariaţi la finele anului este de 44 persoane, iar câştigul mediu lunar pe salariat la 2.686 lei.

La finele anului, Formenerg ar trebui să aibă un profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit de 300.000 lei.