De la deschiderea sesiunii în data de 28 iulie 2016 pentru submăsura (sM) 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, au fost depuse pentru finanţare prin această submăsură 2.396 proiecte de investiții în activități neagricole, în valoare de 146,04 milioane de euro.

AFIR a primit solicitări de finanțare în limita plafonului de depunere a proiectelor, care a fost de 200% faţă de suma alocată pe sesiune, respectiv 146 de milioane de euro.

Astfel, după evaluarea de către experții AFIR a tuturor proiectelor depuse, vor fi selectate pentru finanțare în limita alocării disponibile pentru sM 6.2 în 2016 (73 milioane de euro) în funcție de punctajul obținut la criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru producția comercializată/ serviciile prestate.

Aşadar, afacerile eligibile pentru accesarea acestor fonduri erau cele cu activităţi de producţie (fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton sau fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producţie de combustibil din biomasă), activităţi meşteşugăreşti(ex: activităţi de artizanat, dar şi tradiţionale non-agricole – olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), activităţi turistice (servicii de cazare, agrement şi alimentaţie publică) şi servicii (De exemplu: medicale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, dar şi alte servicii destinate populaţiei din spaţiul rural).