Pentru a beneficia de garanţia Fondului, producătorii agricoli eligibili trebuie să se încadreze în categoria IMM şi pot fi organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale.

De asemenea, aceştia trebuie să respecte criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură /APIA/, să nu se afle în dificultate financiară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru aceeaşi finanţare.

'Garanţia FNGCIMM poate acoperi până la 80% din valoarea creditului, fără a depăşi 2,5 milioane euro/beneficiar şi se acordă pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii prevăzuţi la art. 6 din OUG 125/ 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 139/2007, cu respectarea criteriilor stabilite la art. 7 din actul menţionat mai sus – Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). Pentru garanţia acordată se plăteşte anual un singur comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40 /2009 – MADR', se notează în comunicatul FNGCIMM.

Potrivit sursei citate, obţinerea garanţiei FNGCIMM presupune parcurgerea următoarelor etape: beneficiarul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit, banca analizează documentaţia de credit şi solicită Fondului emiterea unei garanţii, după care Fondul analizează solicitarea, acordă garanţia şi în baza acesteia Banca semnează contractul de credit cu beneficiarul.

FNGCIMM SA-IFN este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate din bănci comerciale sau din alte surse.

Fondul colaborează cu 30 de instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate.

AGERPRES