„Autorităţile au realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii şi protecţiei sociale. Noul Cod al Muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să promoveze contractele de muncă cu termen fix şi pe cele temporare, să extindă perioadele de probă şi să sporească flexibilitatea programului de lucru. Din aprilie a fost înregistrat un număr semnificativ de contracte noi (600.000), reflectând probabil o îmbunătăţire timpurie a înregistrării locurilor de muncă ce anterior funcţionau în economia subterană”, se precizează în documentul citat. Potrivit acestuia, autorităţile române depun în continuare eforturi de raţionalizare a asistenţei sociale, protejând în acelaşi timp pe cei vulnerabili prin condiţionarea prestaţiilor sociale de mijloacele materiale. Documentul elaborat de FMI aminteşte şi de elaborarea unui nou Cod al Asistenţei Sociale ce consolidează cele 54 de categorii de prestaţii sociale existente în 9.
Guvernul a adoptat, în iunie, proiectul de lege-cadru a asistenţei sociale, prin care beneficiile sociale sunt grupate în patru categorii: prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, susţinerea copilului şi familiei, sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, asistenţă pentru situaţii deosebite. Legea asistenţei sociale este în dezbatere, în procedură de urgenţă, la Senat, acest for fiind prima Cameră sesizată.
Pe de altă parte, potrivit FMI, inspecţiile sociale au produs rezultate semnificative, numărul de persoane ce beneficiază de ajutoare de încălzire reducându-se la jumătate în 2011.
Executivul a aprobat, recent, Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece prin care s-a stabilit acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 786 de lei şi pentru persoanele singure ale căror venituri sunt mai mici de 1.082 de lei. Practic, ajutoarele pentru încălzire acordate persoanelor defavorizate înlocuiesc subvenţiile guvernamentale la energia termică, La sfârşitul lunii septembrie, ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a arătat că aproximativ 330.000 de cetăţeni vor beneficia în sezonul 2011 – 2012 de ajutoare la încălzire.
Raportul publicat de FMI a fost elaborat după cea de-a doua misiune de evaluare a experţilor instituţiei, care a avut loc la Bucureşti în perioada 20 iulie – 1 august. Din delegaţie au făcut parte şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Băncii Mondiale. Următoarea misiune a experţilor internaţionali se va afla în România în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie. Acordul Stand-By dintre România şi FMI a început la 31 martie 2011 şi este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,1 miliarde DST, respectiv 3,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la FMI.
Sursa: Agerpres