PIB-ul mondial este prognozat să crească în 2011 cu 2,5% în economiile avansate şi cu 6,5% în cele emergente. Conform autorilor Raportului, creşterea economiei mondiale a devenit mai lentă în partea a doua a anului 2010, scăzând de la 5,25% la 3,75%.

Volumul comerţului mondial a crescut de la 10,9% în 2009 la 12,4% în 2010, fiind prognozat să înregistreze o creştere de 7,4% şi 6,9% în 2011, respectiv 2012. În acelaşi interval, economia mondială a crescut de la -0,5% în 2009 la 5% în 2010, urmând să se situeze la 4,4% în 2011 şi 4,5% în 2012.

Sub influenţa preţurilor la energie şi produse alimentare, presiunile inflaţioniste sunt estimate să ajungă la 2% în economiile avansate şi 6% în cele emergente.

‘Presupunând că preţurile la energie şi produse alimentare se stabilizează, Raportul FMI prognozează o inflaţie medie de 7% în 2011, urmând să scadă la 5% în 2012’, afirmă autorii lucrării.

Faţă de ediţia precedentă a raportului asupra perspectivelor economiei mondiale, care prevedea o reducere cu 1% din PIB a deficitelor structurale, actuala ediţie prognozează pentru 2011 o reducere a deficitelor egală cu 0,25% din PIB.

‘În SUA, deficitul structural va creşte cu 0,6% din PIB, în loc să scadă cu 0,9% din PIB în 2011’, iar pe termen scurt, impactul ajutorului de stat acordat pentru stimularea creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă ‘este relativ scăzut, faţă de costurile pe care le-a presupus’, apreciază autorii Raportului.

Şi în Japonia, ajustarea deficitului structural va fi mai lentă, din cauza noului program de sprijinire a reconstrucţiei după cutremur.

Un pericol pe care trebuie să îl evite economiile emergente este cel al supraîncălzirii economiei şi apariţia unor boom-uri în activitatea de creditare. Volumul economiilor emergente şi în curs de dezvoltare este cu 2,5 puncte procentuale peste nivelul anterior crizei.

În ultimii cinci ani, Brazilia, Columbia, India, Indonezia şi Turcia au înregistrat o creştere între 10%-20% a creditelor reale şi o dublare a creditului pe cap de locuitor. Alte semnale ale unui nou boom al creditelor constau în accelerarea inflaţiei şi creşterea preţurilor imobiliare. ‘Există riscul intensificării acestor condiţii în anul următor’, apreciază experţii FMI.

Un alt risc asupra căruia atrage atenţia Raportul Fondului Monetar este acumularea de rezerve monetare externe în economiile cu excedent comercial extern, ceea ce constituie un obstacol important în calea echilibrării cererii mondiale.

Cererea de produse agroalimentare a crescut cu 2,5% în ultimii trei ani, iar cererea economiilor emergente, inclusiv China, reprezintă 70-80% din această creştere a cererii.

Preţurile anumitor produse au fost influenţate şi de utilizarea porumbului în calitate de combustibil biologic, subliniază autorii Raportului FMI.

‘Aproximativ 40% din recolta de porumb din SUA, ceea ce echivalează cu 14% din totalul consumului mondial de porumb, a fost utilizat în 2010 pentru producţia de etanol, ceea ce a determinat o creştere cu 5% a preţului la porumb faţă de anul precedent’, se arată în Raport.

În ţările emergente şi în curs de dezvoltare din Europa, printre care se numără şi România, creşterea preţurilor la alimente a influenţat cu -0,1% balanţa comercială în 2011 şi este prognozată a avea un impact nul în 2012, iar creşterea preţului la celelalte materii prime, inclusiv energia, va influenţa negativ balanţa de plăţi cu o medie pe regiune de -0,7% în 2011 şi cu -0,5% în 2012, consideră experţii FMI.