ANAF a iniţiat derularea unui „ Proiect pilot “ care vizează recuperarea arieratelor fiscale înregistrate de contribuabilii mijlocii din municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov .

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi doreşte să vină în spijinul contribuabililor cu dificultăţi financiare, explicându-le personalizat despre posibilitatea de a beneficia de facilităţi la plata obligaţiilor fiscale restante, în vederea eliminării riscului de blocaj financiar al firmei ce poate fi determinat de aplicarea prevederiloCodului de Procedură Fiscală referitoare la executarea silită", se arată în comunicat.

Pentru evaluarea oportunităţii unei astfel de iniţiative la nivel naţional, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va implementa acest proiect pilot pană la data de 31.12.2014, urmând ca, în funcţie de impactul creat în rândul mediului de afaceri şi rezultatele obţinute, acest demers să continue şi asupra celorlalte categorii de contribuabili.

Pentru restul contribuabililor, informaţiile necesare precum şi categoriile de eşalonări fiscale permise de legislaţia în domeniu sunt făcute publice (atât pe site-ul A.N.A.F. cât şi la sediile organelor fiscale teritoriale).

Informaţii suplimentare referitoare la acest proiect de sprijinire a contribuabililor pot fi obţinute şi de la următoarele numere de telefon:- pentru municipiul Bucuresti: 021.305.74.54. 021.305.70.80 / interior 209 sau 320, 0800.800.697- pentru judeţul Ilfov: 021.340.51.89