Măsurile impuse de Ministerul Finanțelor Publice sunt gândite pentru a crește gradul de colectare și a compensa, astfel, scăderile de venituri generate de facilitățile acordate de Guvern. 

Potrivit documentului conceput de MFP, vor fi vizate pentru controale toate  societățile care au un anumit profil de activitate(cod CAEN), considerat cu risc ridicat, inclusiv cele care nu au înregistrat restanțe la plata taxelor. 

În acest scop, urmează ca autoritățile să facă o analiză în care Ministerul cere ” includerea cu prioritate a primelor 13 coduri CAEN (debite totale neachitate de peste 50 milioane lei) care contribuie în proporția cea mai mare la totalul sumelor neîncasate.”. 

Principalele prevederi ale documentului MFP:

Monitorizarea în colaborare cu organele vamale a importurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat,

– Verificarea tranzacțiilor constând în tranzacții intracomunitare cu autovehicule second hand.
– Intensificarea monitorizării activităților de comerț desfășurate în mediul online și efectuarea de controale antifraudă
– controale inopinate la contribuabili cu risc fiscal ridicat și pentru care există un grad ridicat de certitudine în ceea ce privește stabilirea de obligații fiscale suplimentare de plată.

– Monitorizarea permanentă a tuturor formelor de executare silită a debitorilor.

– Intensificarea controalelor fiscale la contribuabili care au înregistrat o diminuare a obligațiilor fiscale declarate față de perioadele anterioare.
– Îmbunătățirea analizei de risc și a selectării contribuabililor pentru inspecție fiscală prin diversificarea criteriilor de risc folosite în vederea identificării unui grup țintă de contribuabili, respectiv o ramură economică, un sector de activitate sau de servicii în cadrul căruia au fost identificate diminuări de obligații fiscale.