Listele cu inactivi sunt inutile pentru companiile corecte, care riscă mai curând să lucreze cu „fantome“ decât să desluşească scriptele încâlcite ale Fiscului.

Listele publicate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu firmele declarate inactive ar trebui să fie un mesaj de avertizare pentru societăţile corecte. Atâta timp cât intră în relaţie de afaceri cu aşa-numitele firme „fantomă“, cei de bună credinţă riscă să introducă în contabilitate facturi pe care Fiscul nu le va recunoaşte nici pentru cheltuieli deductibile, nici pentru deducerea TVA.

Din acest motiv, verificarea listelor contribuabililor declaraţi inactivi ar putea fi o metodă foarte bună pentru evitarea unor costuri neplanificate. Însă, din cauza modului în care sunt întocmite listele, în acest moment, utilitatea lor este aproape nulă. „Fiind în format pdf, informaţiile din liste sunt absolut inutile pentru companii. Astfel, companiile sunt nevoite să facă mai multe operaţiuni pentru a putea obţine o bază de date care să poată fi interogată în mod automat de către un soft“, explică Sorin Istrate, managing partner Contexpert.

În plus, precizează acesta, o astfel de bază de date ar trebui să fie actualizată permanent cu datele contribuabililor declaraţi inactivi şi cu perioadele de inactivitate ale acestora. Doar un soft performant poate verifica şi avertiza utilizatorul în timp real atunci când introduce o factură de la un inactiv, mai ales în cazul în care activitatea presupune zeci sau sute de facturi lunar.

Adio deduceri

Riscurile pe care şi le asumă companiile care lucrează cu inactivi sunt mari pentru că tranzacţiile cu aceştia nu sunt luate în considerare de către Fisc. În consecinţă, firmele nu îşi mai pot exercita dreptul de deducere a TVA şi a cheltuielilor de pe facturile emise de ­inactivi, chiar dacă au fost achitate şi au acţionat de bună-credinţă.

În cazul unui control, aceste facturi sunt eliminate din baza de calcul a impozitului pe profit şi a TVA deductibilă, iar contribuabilul datorează dobânzi de întârziere pentru diferenţele de impozit şi de taxă rezultate. Dificultatea de a procesa informaţiile oferite de ANAF îi pune în situaţia de a renunţa la verificarea listelor.

„Verificarea ne­cesită un timp foarte mare de prelucrare şi înregistrare a documentelor, fiind extrem de costisitor. Tocmai de aceea, multe companii, deşi sunt conştiente de ceea ce li se poate întâmpla în cazul identificării de către organele fiscale a unor tranzacţii cu parteneri declaraţi inactivi, îşi asumă acest risc, înregistrând documentele în contabilitate fără să facă o verificare prealabilă a stării furnizorului“, spune Istrate.

Liste cu eroare 10%

Pe de altă parte, listele conţin multe erori, însemnând firme care şi-au plătit taxele şi au depus declaraţiile fiscale la timp. În februarie, ANAF a dat publicităţii o listă de peste 9.000 de companii care au fost declarate inactive ca urmare a unei erori materiale, adică a unei erori de prelucrare cu întârziere ori cu greşeli.

De exemplu, firme care au ca perioadă fiscală, deci de declarare şi plată, trimestrul calendaristic au fost inactivate pentru că angajaţii ANAF nu au operat datele la timp. Reactivarea din oficiu a celor peste 9.000 de companii, care reprezintă circa 10% din totalul firmelor inactive, arată că sistemul poate fi mult îmbunătăţit. Fiind pe lista neagră, aceste firme au avut, la rândul lor, de pierdut în relaţiile cu terţii şi ar putea să ceară recuperarea prejudiciilor de la ANAF.

Cooperare cu Registrul Comerţului

Conform legislaţiei în vigoare, socie­tăţile inactive nu au dreptul să utilizeze facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. În cazul în care totuşi sunt emise, documentele nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. Totodată, înregistrarea acestora în scopuri de TVA este anulată din oficiu. De asemenea, avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în baza cărora contribuabilii inactivi sunt autorizaţi să funcţioneze sau să desfăşoare diverse activităţi economice se suspendă de drept.

Fiscul declară inactivi contribuabilii care nu depun declaraţiile fiscale la două termene consecutive de declarare şi nu beneficiază de un regim derogatoriu de declarare.

Listele contribuabililor inactivi ar putea deveni utile în cazul în care Fiscul le-ar transmite şi la Registrul Comerţului, astfel încât evazioniştii să nu-şi mai poată continua activitatea pe seama contribuabililor de bună-credinţă, consideră Istrate. Astfel, firmele corecte ar fi scutite de investigaţiile cu mijloace proprii în scriptele ANAF pentru că Registrul Comerţului ar putea să ia măsuri de suspendare, radiere sau dizolvare a acestora în cel mai scurt timp.

Fiind în format pdf, informaţiile din listele contribuabililor declaraţi inactivi, publicate de ANAF, sunt absolut inutile pentru companii.
Sorin Istrate, Contexpert

9.082 de firme au fost declarate inactive dintr-o eroare materială, potrivit unui ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din februarie 2010