Potrivit sursei citate, agenții economici controlați desfășurau activități comerciale în domeniul comerțului en-detail, construcțiilor și al desfacerii de produse agro-alimentare. Valoarea prejudiciilor estimate este de circa2,6 miliarde lei, iar cea a măsurilor asiguratorii instituite la operatorii economici pentru care s-au întocmit sesizări penale este de circa 877 milioane lei.

Comparativ cu anul trecut, s-a înregistrat o creștere cu 38,07% a numărului de sesizări penale înaintate de Direcția Inspecție Fiscală (de la 641 la 885) și o creștere de 119% în ce privește măsurile asiguratorii (de la 399,3 milioane lei la 877,1 milioane lei)

În anul 2014, inspecţia fiscală din ANAF a înregistrat, cele mai bune rezultate de la înfiinţarea Agenţiei, respectiv creşteri considerabile la principalii indicatori  de performanţă, astfel:

•  diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale –cca 14 miliarde lei, în creştere cu cca 50,7% faţă de anul 2013;

•  valoare prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului în vederea continuării cercetărilor – cca 9,2 miliarde lei, în creştere cu cca 55,5% faţă de anul 2013;

•  valoare măsuri asigurătorii instituite – cca 3,7 miliarde lei, în creştere cu cca 26,5% faţă de anul 2013;

•   diminuarea pierderii fiscale – cca 1,6 miliarde lei, în creştere cu cca 36,3% faţă de anul 2013.

De asemenea, în ceea ce priveşte valoarea amenzilor contravenţionale aplicate, care în anul 2014 au fost în sumă totală de circa 24 milioane lei, s-a înregistrat o creştere cu cca 15,9% faţă de anul 2013, iar valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi numerar de apoape 22 milioane lei este în creştere cu cca 294,2% faţă de anul 2013.