Companiile pierd şansa de a participa la licitaţii pentru că Fiscul emite eronat şi cu mari întârzieri certificatele fiscale care atestă plata la zi a impozitelor.

Certificatele de atestare fiscală reflectă situaţia obligaţiilor bugetare ale companiilor. Documentul este necesar pentru licitaţiile publice, diversele tranzacţii, depunerea proiectelor din fonduri europene, vânzarea bunurilor din patrimoniu. Conform legislaţiei, certificatele trebuie să fie emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în cel mult cinci zile de la înregistrare sau zece zile în cazul firmelor care au sedii secundare.

„Probabil din perspectiva auto­ri­tăţilor fiscale termenul legal prevăzut pentru emiterea acestor certificate este cam scurt, întrucât în practică s-au constatat mari întârzieri la emitere şi, ce e mai important, inclusiv emiterea acestora cu date eronate“, explică Raluca Cojocaru, tax manager Deloitte. Nerespectarea termenelor şi prelucrarea eronată a datelor din fişele de plătitor complică foarte mult situaţia firmelor.

Erori şi abuzuri

184-41416-13_sign_45.jpgCompaniile afectate de greşelile Fiscului trebuie să demonstreze că certificatele respective conţin date eronate, iar în acest scop trebuie să urmeze o procedură care, la rândul ei, consumă mult timp şi resurse.

În multe situaţii, termenul de cinci zile a fost depăşit, ajungându-se la săptămâni de aşteptare. Pe lângă faptul că nu pot încheia tranzacţii din cauza acestor erori ale Fiscului, tot firmele sunt cele care trebuie să demonstreze că sunt cu plăţile la zi. „Contribuabilii trebuie să prezinte documentele din care să reiasă că certificatele au fost emise eronat şi aici vorbim de dovada că plăţile de impozit au fost făcute în termenul legal şi în conturile corecte de trezorerie“, arată Raluca Cojocaru.

Companiile au, în acest caz, toate motivele să fie nemulţumite pentru că autorităţile fiscale cer o documentaţie justificativă care există deja în evidenţele lor.

Obţinerea certificatului este, astfel, întârziată de două ori, pentru că abia după ce este probată bonitatea firmelor au loc şi modificările în sistemele informatice ale trezoreriei, contabilităţii publice şi ale administraţiei fiscale. Prin urmare, această procedură complicată arată că autorităţile fiscale nu numai că nu îşi recunosc greşelile, dar şi abuzează de puterea lor în relaţia cu firmele, cerându-le acestora să facă eforturi pentru a demonstra că respectivele certificate au fost emise eronat.

„Toată această procedură se traduce prin alocarea de resurse suplimentare. Mă gândesc că o asemenea birocraţie nu face decât să sporească inclusiv costul administraţiei. Primirea cu întârziere a unui certificat, care eventual conţine şi erori faţă de situaţia de fapt a contribuabilului, poate atrage, de exemplu, pierderea şansei de a participa la licitaţia pentru care a solicitat certificatul“, explică tax managerul Deloitte.

Certificatul de atestare fiscală pentru firme poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării şi poate fi folosit ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate. Pentru eliberarea acestuia, contribuabilii depun o cerere, plătind taxele de timbru.

Certificatul cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii (luna de referinţă) şi neachitate până la data eliberării acestuia.

Te-ar putea interesa și: