"Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Bucureşti, prin autoritatea executivă, a constatat necesară şi oportună înfiinţarea unei entităţi care să asigure nemijlocit o organizare eficientă a activităţii de administrare, întreţinere, igienizare şi salubrizare a cimitirelor, în spaţii special amenajate, şi organizarea unui flux coerent şi transparent al procedurii de concesionare a locurilor de înhumare şi a locurilor de veci, precum şi evidenţa acestora", se arată în expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea. 

În raportul de specialitate se menţionează că autonomia locală dă dreptul şi capacitatea efectivă Municipiului Bucureşti de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, şi îi conferă dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

"Ţinând cont de toate cheltuielile şi investiţiile pe care orice societate de profil trebuie să le realizeze, pentru a desfăşura activitate şi a putea face faţă concurenţei în domeniu, considerăm că societatea are nevoie de un capital social de minim 120.000 lei, care să susţină cele menţionate. Sumele necesare demarării proiectelor ce urmează a fi implementate sau cele ce ulterior vor fi dezvoltate de societate urmează a fi analizate după înfiinţarea societăţii", prevede documentul. 

AGERPRES