Unele din cele mai importante vizează divizarea Companiei Municipale Energetica în două entităţi, conferirea titlului de cetăţean de onoare Irinei Loghin şi suportarea chiriei pentru locuinţele de necesitate, în cazul persoanelor evacuate din imobilele supuse consolidării.

AStfel, consilierii municipali vor dezbate înfiinţarea societăţilor pe acţiuni Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA şi Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA, în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică. Este prevăzută, de asemenea, reorganizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA, prin divizare, finalizată prin dizolvare. Conform expunerii de motive, proiectul de hotărâre a fost elaborat având în vedere decizia Curţii de Apel din 22 noiembrie 2018, prin care se anulează actul administrativ de înfiinţare a Companiei Municipale Energetica. În document este invocată de asemenea iminenţa intrării în procedura de faliment a RADET SA.

Înfiinţarea celor două noi companii municipale are loc pe fondul anulări hotărîrii de Consiliu General prin care a fost înfiinţată Compania Municipală Energetică, cea care demarase procedurile de preluare atât a RADET, cât şi ELCEN, firmele implicate în distribuţia de energie termică şi căldură către bucureşteni.

De altfel, Compania Municipală Energetică primise, în cursul anului 2018, un capital social majorat de până la aproape 1,3 miliarde de lei. În august 2018, un raport de specialitate întocmit de direcţiile tehnice ale Primăriei Capitalei arăta că suma de 1.262.582.150 lei transferată de municipalitate către Compania Energetică era necesară pentru a cumpăra creanţele deţinute de creditori împotriva ELCEN în cuantum total de 1.077.778.143 lei.

În plus, un alt proiect prevede conferirea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei interpretei de muzică populară Irina Loghin, drept apreciere a întregii activităţi. Acordarea acestui titlu reprezintă o recompensă simbolică şi nu are implicaţii la bugetul local.

Pe ordinea de zi figurează şi finanţarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual, a cheltuielilor pentru plata chiriei la locuinţele de necesitate repartizate persoanelor fizice evacuate din imobilele ce vor fi supuse consolidării, pe durata execuţiei acestor lucrări. Vor fi exceptaţi de la finanţare proprietarii care nu au fost de acord cu realizarea lucrărilor de intervenţie-consolidare, cei care se opun evacuării/relocării, cei care refuză intrarea în locuinţă în vederea efectuării lucrărilor de intervenţie şi la care autorizarea se face cu ajutorul instanţelor judecătoreşti prin ordonanţă preşedinţială, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă. De asemenea vor fi exceptate de la finanţare persoanele fizice care acumulează restanţe la plata utilităţilor la aceste locuinţe de necesitate, mai mari de 30 de zile de la data scadentă a facturii emise de furnizor.

 

O altă propunere prevede finanţarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structura-arhitecturală a anvelopei clădirilor şi creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestora. Finanţarea de la bugetul local se va face în condiţiile constituirii dreptului de creanţă şi recuperării cheltuielilor de la deţinătorii acestor clădiri. Deţinătorii unor clădiri care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea şi siguranţa populaţiei sau afectează calitatea mediului înconjurător şi a spaţiilor publice urbane şi care beneficiază de finanţare, dar nu îşi însuşesc proiectul şi nu continuă realizarea măsurilor de intervenţie, vor returna integral şi într-o singură tranşă aceste sume

Un imobil de pe strada Lipscani ar putea ajunge în administrarea Institutului „Elie Wiesel” în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, conform altui proiect de hotărâre. Prevederea va intra în vigoare la data obţinerii avizului Ministerului Culturii prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

CGMB ar putea aproba şi scutirea de la plata taxelor pentru organizarea de şantier la obiectivele de investiţii de la stadioanele Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf, care ar urma să fie folosite la Campionatul European de Fotbal 2020. Expunerea de motive a proiectului stipulează că una dintre măsurile asumate în candidatura României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri de la Campionatul European de Fotbal 2020 este construirea stadioanelor Steaua, Rapid, Arcul de Triumf şi Dinamo, pe care se vor desfăşura mai multe meciuri de antrenament.

Consilierii vor dezbate şi propunerea privind sterilizarea gratuită a maxim 5.000 de câini şi 5.000 de pisici fără pedigree care aparţin bucureştenilor. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) ar urma să organizeze o procedură de achiziţie pentru servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31 decembrie. Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr de maximum 5.000 câini şi a unui număr de maximum 5.000 de pisici fără pedigree, cu deţinător, aflaţi în proprietatea persoanelor fizice, cetăţeni ai municipiului Bucureşti, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către ASPA. Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de 235 lei fără TVA/femelă şi 190 lei fără TVA/mascul, iar la pisici – 150 lei fără TVA/femelă şi 130 lei fără TVA/mascul.