Prioritizarea investiţiilor este necesară în condiţiile în care sunt foarte multe proiecte în derulare şi nu există fonduri suficiente pentru a fi terminate într-o perioadă rezonabilă de 3-5 ani. Multe dintre acestea au impact social şi economic redus şi nu sunt în concordanţă cu priorităţile strategice naţionale.

Totodată, rapoartele Băncii Mondiale au identificat managementul ineficient al proiectelor de investiţii publice ca fiind principala cauză care împiedică creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că „unele dintre aceste proiecte se află în implementare de foarte mult timp, cu o alocare bugetară minimă, suficientă doar pentru acoperirea unor obligaţii contractuale de bază, aglomerând în acest fel spaţiul fiscal care ar putea fi folosit mult mai eficient la finanţarea proiectelor de dezvoltare prioritare”.

Rezultatul managementului defectuos este subfinanţarea proiectelor. Prin urmare, durata de realizare este foarte mare.

Ministerul Finanţelor Publice va analiza proiectele în scopul stabilirii priorităţilor de finanţare.