Ministerul Finanțelor Publice intenționează să aducă mai multe modificări legii care reglementează asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie, pe scurt RCA. În acest scop, MFP a înaintat deja spre dezbatere publică un proiect legislativ.

Astfel, principala modificare în domeniul polițelor RCA ține de posibilitatea suspendării voluntare a asigurării obligatorii. Dacă acest lucru în prezent este posibil, în anumite condiții, asigurații nu vor mai putea suspenda un contract RCA pe perioada în care mașina nu mai are drept de circulație.

Actul normativ în vigoare prevede că deținătorii de mașini fără drept de circulație pot solicita suspendarea poliței RCA pe perioada suspendării acesti drept, cu condiția de a o depozita pe un teren privat și de a preda autorităților plăcuțele de înmatriculare.

Iar propunerea de eliminare a suspendării voluntare a poliței RCA apare în contextul în care, anul trecut, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că este obligatorie existența unei polițe RCA valide pe toată perioada în care mașina este înmatriculată, chiar dacă proprietarul decide să nu o folosească.

O a doua modificare adusă de proiectul de lege vizează obligația de a informa asigurătorul despre existența mai multor polițe de asigurare obligatorie pe aceeași mașină. Astfel, asigurații nu vor mai fi obligați să informeze firmele de asigurări despre existența mai multor polițe RCA pentru aceeași mașină. În prezent, cei ce încheie mai multe contracte RCA au această obligație, dar și posibilitate de a opta pentru menținerea în vigoare a unei singure asigurări.

În fine, se modifică perioada în care ASF poate constata contravențiile. Astfel, termenul de prescripție a constatării contravențiilor de către ASF se va majora de la șase luni, cât este în prezent, la trei ani.

Pentru a putea fi pus în aplicare, proiectul legislativ înaintat de de MFP trebuie adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial.