Întreprinzătorii pot beneficia de 3,9 miliarde de euro din fondurile europene alocate în acest an. Dar finanţările salvatoare rămân inaccesibile multor antreprenori.

Marcel Chiranov
consultant, Performance Management

Ce trebuie să facă un solicitant pentru a  avea şanse să obţină finanţarea unui proiect din fondurile europene?

1) Să afle condiţiile de finanţare la timp (cu o lună – două, înainte). 2) Să contacteze experţi pentru a înţelege constrângerile şi riscurile pe care le presupune obţinerea finanţării. 3) Să facă un studiu de oportunitate/fezabilitate simplu, pentru a se asigura că are nevoie de acea finanţare. După ce a luat decizia scrierii proiectului, să verifice periodic site-ul finanţatorului pentru a afla eventualele modificări.

163-31742-08_creion_24.jpgCare sunt riscurile cele mai mari la care trebuie să se aştepte o persoană care solicită fonduri europene?

1) Proceduri de lucru insuficient detailate de către finanţator. 2) Lipsa unei conexiuni logice şi funcţionale între nevoi, activităţi şi rezultatele estimate. 3) Planificare neadecvată a implementării proiectului. 4) Insuficiena cunoaştere a procedurilor de achiziţie publică, care pot duce la nedecontarea unor cheltuieli. 5) Lipsa personalului experimentat în redactarea rapoartelor.

Care sunt cele mai frecvente greşeli care trebuie evitate de către cei care accesează fonduri europene?

1) Chiar şi atunci când procedurile sunt mai simple, mulţi solicitanţi nu reuşesc să le facă faţă. Cei mai mulţi dau dovadă de un entuziasm excesiv, fără să aibă motive foarte temeinice. 2) Abordarea de tipul „Să mă văd eu cu finanţarea, că după aceea văd eu cum ne descurcăm!“ Multe firme cu resurse limitate speră că vor face minuni cu fondurile europene. Puţine vor reuşi. Le recomand multă prudenţă.

163-31741-08_cristinaiova_24_c.jpgCristina Iova
director general, AM – POS DRU

Ce trebuie să facă un solicitant pentru a  avea şanse să obţină finanţarea unui proiect din fondurile europene?

Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili, în conformitate cu Documentul Cadru. Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile ţintă, activităţile eligibile sunt diferite pentru fiecare domeniu major de intervenţie şi sunt specificate în Ghidul solicitantului aferent fiecărei cereri. Ghidul furnizează informaţii utile privind condiţiile de îndeplinit şi etapele.

Care sunt riscurile cele mai mari la care trebuie să se aştepte o persoană care solicită fonduri europene?

Mulţi beneficiari ai proiectelor de o anumită dimensiune (cele strategice) s-ar putea să se confrunte cu riscuri din cauza lipsei de experienţă în administrarea lor. Riscuri există şi legate de managementul financiar. Dificultăţile de interpretare a regulilor de eligibilitate, neconformităţile administrative minore, dificultăţile din contabilitate pot creşte riscul de producere a neregulilor.

163-31743-08_tinta_24.jpgCare sunt cele mai frecvente greşeli care trebuie evitate de către cei care accesează fonduri europene?

Greşelile pornesc de la nerespectarea instrucţiunilor din Ghidul solicitantului. Greşeli apar şi când se supraestimează costurile eligibile. Ghidul indică în mod clar costurile care se iau în considerare pentru finanţare. Alte greşeli rezultă din neconcordanţe în prezentarea bugetului: la agregarea lui, sumele rezultate nu corespund cu sumele prezentate în bugetul detaliat.

163-31740-08_emanuelrauta_24_c.jpgEmanuel Răuţă
manager, GEA Strategy&Consulting

Ce trebuie să facă un solicitant pentru a  avea şanse să obţină finanţarea unui proiect din fondurile europene?

Să nu caute finanţare de dragul finanţării, ci de dragul proiectului. Sustenabilitatea unui proiect vine din  modul în care investiţia este inclusă într-o strategie de dezvoltare mai largă. Ținta finală trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele politicii de coeziune a UE şi să genereze o creştere a competitivităţii economice şi un nivel mai bun de ocupare.

Care sunt riscurile cele mai mari la care trebuie să se aştepte o persoană care solicită fonduri europene?

Riscul este legat de nerespectarea activităţilor proiectului şi a indicatorilor asumaţi. Nerespectarea legislaţiei achiziţiilor publice poate conduce la imposibilitatea decontării unor cererai de rambursare. Reticenţa instituţiilor financiar-bancare de a furniza cofinanţare pentru banii publici accesaţi poate duce la rezilierea contractului sau la probleme de implementare.

Care sunt cele mai frecvente greşeli care trebuie evitate de către cei care accesează fonduri europene?

Multe confuzii privesc eligibilitatea proiectelor, criteriile administrative legate de tipul companiei sau condiţiile privind indicatorii financiari. Respingerea proiectelor este legată şi de lipsa avizelor solicitate şi a documentelor de proprietate. Atenţie trebuie acordată şi analizei economico-financiare, respectând formatul şi metoda recomandate de autorităţi.